Presentatie O.V. Oosternijkerk

UITNODIGING PRESENTATIE OPENBAAR VERVOER OOSTERNIJKERK

 

In december 2016 zijn alle dorpsbewoners uitgenodigd om de enquête over het openbaar vervoer in ons dorp en de dorpen rondom ons in te vullen. Dit was een enquête gehouden door Partoer in opdracht van de provincie.

Naderhand  zijn er met een aantal dorpsbewoners nog verdiepende gesprekken gevoerd om het onderzoek naar het openbaar vervoer in onze dorpen af te ronden.

De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels klaar.

Het partoer wil deze resultaten in het algemeen en specifiek voor Oosternijkerk aan Oosternijkerk presenteren op dinsdag 27 juni a.s. om 19.30 uur in Dorpshuis de Terp.

Namens Partoer wordt iedereen die hier belang bij heeft, zoals mensen die gebruik maken van openbaar vervoer en inwoners die de enquête hebben ingevuld uitgenodigd voor deze presentatie.