Gymnastiekvereniging S.S.S.

De gymnastieklessen voor de de kinderen van de basisschool zijn op de woensdagmiddag
Voor informatie kunt u terecht bij Natasja Wagenaar.
Voor de dames is er op de donderdagavond van 19.45-20.30 uur Body Move.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
CONTRIBUTIE:
De contributie voor de gymnastieklessen bedraagt € 19,50 per kwartaal (€ 6,50 per maand) en wordt  doorbetaald in de vakanties.
De contributie voor de damesgroep bedraagt
€ 8,50 per maand en loopt meestal vanaf september t/m april.

Het bankrekeningnummer van de gymnastiekvereniging is: 3461.42.024.

Voor meer informatie m.b.t. contributie kunt u terecht bij Ageeth Groenwold, ageethfeenstra@live.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.

Natasja Wagenaar, voorzitter
Janny Kuipers, secretaresse
Ageeth Groenwold, penningmeester
Froukje Wiersma
Maaike Miedema