Koor “Sjong de Heare”

Voor informatie kunt u terecht bij A. van der Wagen, tel. 589243