De gymnastieklessen o.l.v. juf Maaike zijn als volgt ingedeeld:

op woensdagmiddag:

            - groep 1 & 2                  van 15.00 tot 16.00

                        - groep 3 & 4                  van 16.00 tot 17.00

                        - groep 5 tm 8                 van 17.00 tot 18.00 uur.

Voor verdere informatie:

Aukje Sikkema tel. 241512 ( r.sikkema@knid.nl)

 

De streetdancelessen o.l.v. Marjanne zijn als volgt ingedeeld:

Op donderdag:

Vanaf groep 6:               18.45-19.30

voortgezet onderwijs:     19.30-20.15 uur

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjanne Elzinga tel. 06-48254935.

 

De BewegenOpMuziek lessen voor de dames. o.l.v. Martine is op de donderdagavond:

20.15-21.15 uur

Voor meer informatie, Aukje Sikkema tel. 241512 (r.sikkema@knid.nl)

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S.

Henke vd Heide, voorz.

Tjitske Dijkstra, secr.

Aukje Sikkema, penningm.

Louise van Ekelenburg

Ageeth Groenwold