Rûnom de Donger

Het dorpsbelang heeft samen met de dorpsbelangen van Lioessens, Paessens-Moddergat, Morra en Nes een cluster opgericht. De naam van de Cluster is “Rûnom de Donger”. De clusterdorpen vergaderen ongeveer 4 of 5 keer per jaar en leveren om beurten een vergaderlocatie, voorzitter en secretaris.  Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt en regelmatig krijgt de gemeente een brief met verslag van alle zaken die in de cluster aan de orde zijn.

Het doel van de cluster is om zich samen sterk te maken voor de belangen van de dorpen en om bepaalde zaken aan te pakken zoals de verkeersveiligheid in het buitengebied / fietspaden tussen deze dorpen etc.

Freerk Ids de Beer is de vertegenwoordiger vanuit dorpsbelang Oosternijkerk in het cluster.

______________________________________________________________________

In clusterverband gerealiseerd project in 2013. Verlaging van de fietsbrug en aanleg fietspad naar Nes.