Visie op “Wonen zorg en welzijn”

In 2014 hebben we naar aanleiding van de kanteling in de zorg en alle ontwikkelingen op het gebied van krimp, beleid van Thús Wonen en beleid van de gemeente Dongeradeel nagedacht over Wonen zorg en Welzijn.

Er is een visie opgesteld met als uitgangspunt de identiteit van Oosternijkerk en haar inwoners.

Halverwege 2014 is er een werkgroep opgericht. Werkgroep  “Wonen zorg en welzijn”. Leden van deze werkgroep zijn mensen uit de zorg, de kerk en dorpsbelang die samen met de mienskipswurker Reina Hes, nadenken over de toekomst van Oosternijkerk.

Download visie Wonen zorg welzijn