School

 

 

 

 

 

Kindcentrum De Wrâldwizer

Per 1 augustus 2006 zijn cbs de Tarissing te Nes en cbs de Foeke Sjoerd Skoalle te Oosternijkerk gefuseerd. Vanaf 1 augustus 2018 zijn cbs ‘By de Boarne’ te Niawier en cbs “Foeke Sjoerd Skoalle’ samen en gaan verder onder de naam Kindcentrum de “Wrâldwizer”. Het Kindcentrum valt onder Stichting Arlanta. Arlanta is een stichting van 22 basisscholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs.

Per mei 2022 is de Wrâldwizer verhuist naar het Kindcentrum(KC). In Kindcentrum de Wrâldwizer zijn kinderopvang en onderwijs gecombineerd. Naast onderwijs biedt Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) in het gebouw een peuterspeelzaal, en voor- en buitenschoolse opvang.

Ons onderwijs is de basis voor een mooie toekomst. Onze leerlingen ontdekken hun eigen talenten in een sfeer van respect, samenwerking en flexibiliteit. Het kindcentrum biedt modern onderwijs dat kinderen voorbereidt op een zich snel ontwikkelende samenleving: Onderwijs op maat. De leerlingen krijgen deels onderwijs aangeboden op de laptop. Zij worden uitgedaagd om zich op eigen niveau optimaal te ontwikkelen.