Ondernemers Club Oosternijkerk

Ondernemersclub Oosternijkerk-omstreken, is een actieve vereniging voor en door Ondernemers uit de omgeving van Oosternijkerk, en sinds 2 jaar is de vereniging er ook voor ondernemers uit Metslawier en Niawier. Er zijn minimaal 2 bijeenkomsten per jaar. Het bestuur houdt zich o.a. bezig met het contact met de gemeente en de overkoepelende ondernemersorganisatie de ONOF.

En verder alles wat we kunnen betekenen voor de ondernemers in de omgeving.

Als ondernemer kunt u lid worden als u staat ingeschreven bij de k.v.k., en uw bedrijf of u zelf gevestigd bent in 1 van de genoemde dorpen. Dit kan door een bericht te sturen naar één van de  bestuursleden.

Hinke Elzinga – Voorzitter

Chris Miedema – Penningmeester

Erna Brouwer – Secretaris

Yme Meirink – algemeen lid

Arnold Nutma – algemeen lid

Rudi Groenwold – algemeen lid