Ondernemers Club Oosternijkerk

Voor informatie kunt u terecht bij de voorzitter Pieter Hoogland
tel. 0519-241284


Voorzitter: Pieter hoogland

Penningmeester: Chris Miedema

Secretaris: Jetty Holwerda (aftredend)

Algemeen lid: Erna Brouwer (aankomend secretaris), Rudi Groenwold en Hinke Elzinga.