Groencommissie

Contactpersoon voor de groencommissie is Gerard Christiaan Miedema. Leden van de groencommissie dragen zorg voor de dorpsbosjes.

Oosternijkerk heeft een paar kleine dorpsbosjes: achter school het “Skoallebosk”, aan de Ropsterwei “Bellabosk” en bij de sportvelden en ijsbaan het “Reedridersbosk”.

De groencommissie organiseert jaarlijks het onderhoud van de dorpsbosjes en zorgt met een groep vrijwilligers voor het opruimen van hout en takken en het begaanbaar houden van de wandelpaden door het bos.

Jelle Wagenaar werkt vanuit het dorpsbelang samen met de Groencommissie.