Dorpsbossen

Oosternijkerk heeft een paar kleine dorpsbosjes: achter school het “Skoallebosk”, aan de Ropsterwei “Bellabosk” en bij de sportvelden en ijsbaan het “Reedridersbosk”.

Er zijn een aantal vrijwilligers die het onderhoud van de bosjes verzorgen. Bijvoorbeeld het opruimen van takken en het begaanbaar houden van de wandelpaden in het bos.