Dorpsbelang

Het dorpsbelang is een vereniging met statuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging legt jaarlijks verantwoording af aan haar leden (de inwoners van Oosternijkerk) op de ledenvergadering, die meestal in maart gehouden wordt.

Het dorpsbelang vertegenwoordigd Oosternijkerk op maatschappelijk en cultureel gebied en behartigt de belangen van het dorp en de inwoners  bij gemeentelijke-  en provinciale overheden en andere instanties.

De bestuursleden van het dorpsbelang organiseren daarnaast eens in de drie jaar het dorpsfeest en jaarlijks een aantal activiteiten voor jong en oud.

Dorpsbelang is te bereiken via dorpsbelang@oosternijkerk.com