Bestuur

Het bestuur van het dorpsbelang bestaat uit 7 leden, welke voor een periode van minimaal 4 jaar in het bestuur zitting nemen.

Voorzitter Klaas Jensma                                                                                         Secretaris Penningmeester Dieta Holwerda  (dorpsbelang@oosternijkerk.com )
Bestuurslid Renske de Weger
Bestuurslid Annet de Vries
Bestuurslid Sander Faber
Bestuurslid Jelle Wagenaar                                                                                   Bestuurslid Marcel Wijtsma