Bestuur

Het bestuur van het dorpsbelang bestaat uit 7 leden, welke voor een periode van minimaal 4 jaar in het bestuur zitting nemen.

Voorzitter Andries Faber

Secretaris Penningmeester Dieta Holwerda  (dorpsbelang@oosternijkerk.com )
Bestuurslid Klaas Jensma
Bestuurslid Aukje Sikkema
Bestuurslid Janneke Themmen
Bestuurslid Freerk Ids de Beer
Bestuurslid Jelle Wagenaar