Burenhulpdienst

Burenhulpdienst

In Oosternijkerk staat de Burenhulpdienst tot uw beschikking. De Burenhulpdienst is opgezet in samenwerking met Dorpsbelang Oosternijkerk en Stichting Welzijn het Bolwerk. Vanuit het dorp worden vrijwilligers en vragers met elkaar worden verbonden door de burenhulpcoördinator in het dorp, “Antsje Kuiper”.

Wat houdt de burenhulpdienst in?
De hulpdienst is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. Zij helpen een handje waar dat nodig is, als andere hulp op een andere manier (nog) niet mogelijk of nog niet beschikbaar is. Het is een georganiseerde vorm van burenhulp.

Voor wie is de burenhulpdienst?
De burenhulpdienst Oosternijkerk is er voor alle inwoners, oud of jong, die tijdelijk hulp nodig hebben. Als u door ziekte, handicap of ouderdom bepaalde dingen niet meer zelf kunt is het mogelijk om een beroep te doen op de Burenhulpdienst.

Wat doen we?
De hulp kan inhouden:

–        Vervoer en begeleiding Ondersteuning bij boodschappen

–        Hulp in de tuin

–        Kleine klusjes/reparaties in en om het huis

–        Uitlaten/oppassen huisdieren

De hulp die geboden wordt is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, moeten worden vergoed (kosten voor vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen etc.).

Hoe schakelt u de burenhulp in?
Voor meer informatie of vragen over de burenhulpdienst, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de burenhulpcoördinator “Antsje Kuiper”.
Telefoonnummer: 241384
Mailadres: info@rijschoolkuiper.nl

Stichting welzijn Het Bolwerk initieert in meerdere dorpen in Dantumadeel en Dongeradeel de Burenhulpdienst en waar nodig bieden zij ondersteuning.

Kunt u bij de burenhulpdienst niet terecht of blijft u met vragen zitten?
Dan kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn het Bolwerk:
Bezoekadres: Zuiderschans 10, 9101 PZ te Dokkum
Telefoonnummer: 0519 – 292223
Op werkdagen open van 9:00 – 12:30.
www.het-bolwerk.eu