Kaatsvereniging “De Trije Doarpen”

Keatsferiening De Trije Doarpen is de kaatsvereniging van Niawier-Metslawier-Oosternijkerk)

Voor meer informatie kunt u bij het bestuur terecht:
• Yme Braaksma 0519-241611
• Harald Wiersma` 0519-241488
• Bote Cuperus 0519-242165
• Wiebe Westra 0519-241636
• Bean Braaksma 0519-241213
• Lolke Bergema 0519-241704
• Foppe. Heeringa 0519-242097
• Tine Torensma 0519-241736
• S. Sijtsma, P Braaksma, R. Eisinga