Peuterspeelzaal de Bernejister.

Peuterspeelzaal de Bernejister.

Peuterspeelzaal “de Bernejister” is gevestigd in basisschool de Foeke Sjoerdsskoalle. Natuurlijk hebben de peuters hun eigen lokaal en eigen afgescheiden plein, zodat de peuters zich er veilig kunnen voelen en toch alvast een stukje sfeer van de basisschool kunnen proeven. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2/ 2,5 tot 4 jaar twee dagdelen per week komen spelen. Hierdoor komt de peuter in contact met leeftijdsgenootjes. Het kind kan kennis maken met verschillende soorten materiaal die voor zijn/ haar ontwikkeling van belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere kinderen.

bernejisterklein

De schooltijden van de peuters is als volgt:

 

Jongste peuters:

maandag- en woensdagochtend van 8:30-12:00uur

Oudste peuters:

dinsdag- en donderdagochtend van 8:30-12:00uur.

 

 

 

 

 

Wat nemen de peuters graag mee naar school? Uw peuter mag het liefst fruit of een koekje meenemen. Op school krijgen de peuters ranja uit een beker. Komt uw peuter voor het eerst op school dan mag hij of zij een foto van zichzelf meenemen. Deze komt op het prikbord in school te hangen. Als uw kind jarig is mag hij of zij trakteren en de ouders of verzorgers mogen de hele ochtend op school blijven.

Elke week krijgen de peuters op maandag of dinsdag een tas met 2 boeken mee naar huis. Dit is om de taalontwikkeling van de peuters extra te stimuleren. Deze boeken kunnen thuis samen met de ouders gelezen worden. Een aantal keer per jaar staat een prentenboek centraal, iedereen krijgt dan hetzelfde boek mee en er worden allerlei activiteiten rond dit boek gedaan.

Jaarlijks hebben de peuters een uitje naar de bibliotheek en een echt schoolreisje, ook brengt Sinterklaas een bezoek aan de peuters en op dierendag mogen de peuters een knuffel of natuurlijk een echt dier meenemen.

peuters

Na iedere vakantie is er een luizencontrole door de “kriebeltantes”.

Juf Afke werkt sinds september 2016 met een 2e vaste leidster en evt. een stagiair. Op maandag- en woensdagochtend is juf Harmke Haaima uit Anjum aanwezig. Dinsdag- en donderdagochtend is juf Wietske Woudman uit Ternaard aanwezig.  Deze leidsters zorgen ervoor dat er geen ouders mee hoeven te werken tijdens de schooltijden, omdat er dan altijd wel twee mensen aanwezig zijn.  Wel wordt er hulp gevraagd bij het schoonmaken van de materialen van de psz. Hiervoor wordt een rooster opgesteld en uitgedeeld. Voor elke vakantie wordt er schoongemaakt.

Ook is er een oudercommissie bestaande uit Aaltsje Meirink, Jolanda Hoogterp, Aukje Weidenaar en Griettina Jongeling.  De commissie mag de leidsters ondersteunen bij diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, schoolreisje en evt. andere gezamenlijke activiteiten. Tevens komen zij op voor de rechten en plichten van de leidsters en de peuters.

Met vriendelijke groet,

De juffen Afke, Wietske en Harmke

Leidster: Afke Jongeling

Grienewei 5
9137 RZ Oosternijkerk
Inl. Privé 0519-241918/ mob nr: 06-29 52 54 78 welke te bereiken is tussen8:15-12:15uur.