Belangen verenigingen en organisaties

VERENIGING CONTACTPERSOON E-MAIL / TELEFOON Meer info
Begrafenisvereniging ‘de Laatste Eer’ B.Holwerda 0519-242212 delaatsteeeroosternijker@gmail.com
Vereniging voor dorpsbelangen Oosternijkerk D. Holwerda 0519-242212 / dorpsbelang@oosternijkerk.com
Doarpskrante “de Doarpsskille” D. Holwerda 0519-242212 / dieta@knid.nl
Ondernemersvereniging OCO T. Faber sr. 0519-242179 Klik hier
Groencommissie P. Liemburg 0519-720344