Gymnastiekvereniging S.S.S.

Gymnastiek
De gymnastieklessen voor de kinderen van de bassischool zijn op de woensdagmiddag.
Voor de groepen 7 en 8 is er freerunning.
De gymnastieklessen en freerunninglessen worden gegeven door Freerk v/d Boon uit Zwagerbosch.
Freerk heeft de opleiding lichamelijke opvoeding gedaan aan de Hanze hogeschool.
Tijdens de gymnastieklessen worden er vaardigheden geoefend die belangrijk zijn voor de motorische ontwikkeling van het kind. Voor elke leeftijd zijn er verschillende vaardigheden die aansluiten bij wat een
kind zou moeten kunnen op die leeftijd. Daarnaast worden er leuke spelletjes gedaan, soms met muziek. Voor degene die niet weten wat ‘freerunning’ is;
Freerunning is een geëvolueerde variant van het uit Frankrijk komende ‘Le Parkour’. Hierbij gaat het er voornamelijk om, dat je zo snel mogelijk verplaatst van A naar B. Waarbij obstakels op allerlei manieren worden getrotseerd.
Bij freerunnen blijft deze gedachte de basis, alleen is het de bedoeling dit op een veel sierlijkere wijze te
doen. Dit door middel van salto’s backflips en andere trucs.
De tijden op een rijtje:
Iedere woensdagmiddag
Groep 1 & 2 van 13.30 – 14.30
Groep 3 & 4 van 14.30 – 15.30
Groep 5 & 6 van 15.30 – 16.30
Freerunning Groep 7 & 8 van 16.30 – 17.30
De contributie van de gym- en/of freerunninglessen bedraagt 19,50 per kwartaal. (6,50 per maand) en wordt doorbetaald tijdens de vakanties. Opzeggen kan voor 1 januari en voor 1 juli.
Buikdansen
Voor de dames is er op de donderdagavond buikdansen.
Deze lessen worden gegeven door Usha Uppal uit Nes. Usha heeft al jarenlang ervaring met het buikdansen en is helemaal enthousiast over het lesgeven. Je voelt
je er fit en gezond door en het is goed voor het lichaam en de houding. En ook belangrijk, het is een gezellig samenzijn. Kom vrijblijvend eens kijken.
Iedere donderdagavond in het dorpshuis van 19.15 – 20.15.
De contributie voor het buikdansen bedraagt 8,50 per maand en loopt meestal van september t/m april.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met een van onderstaande bestuurleden.
Voorzitter : Jolanda Hoogterp 06-51547376
Secretaresse : Aukje Weidenaar 0519-720306
Penningmeester : Aaltsje Meirink 0519-241419
Bestuurslid : Maaike Brouwer 0519-720282
Bestuurslid : Annemarie de Vries 0519-250151