Gymnastiekvereniging S.S.S.

Gymnastiekvereniging S.S.S.De gymnastieklessen voor de kinderen van de basisschool zijn op de woensdagmiddag.
Verder is er voor de kinderen vanaf groep 7 freerunning.

Deze lessen worden gegeven door Freerk van der Boon uit Twijzelerheide.

Voor degene die niet weten wat “freerunnig” is;
Freerunning is een geëvolueerde variant van het uit Frankrijk komende
‘Le Parkour’. Hierbij gaat er voornamelijk om, om je zo snel mogelijk te verplaatsen van A naar B waarbij obstakels op allerlei manieren worden getrotseerd.
Bij Freerunnen blijft deze gedachte de basis, alleen is het de bedoeling dit op een veel sierlijkere wijze te doen. Dit door middel van salto’s backflips en andere trucs.

De tijden op een rijtje;

Groep 1 & 2 van 13.30- 14.30
Groep 3 & 4 van 14.30- 15.30
Groep 5 & 6 van 15.30- 16.30
Freerunning 16.30- 17.30

Sinds 2016 zijn de kinderen tijdens de gymles gestart met het oefenen voor het Minions of Frozen Beweegdiploma. Op het beweegdiploma staan verschillende basisvaardigheden die belangrijk zijn voor de motorische ontwikkeling van het kind. Voor elke leeftijd zijn er verschillende vaardigheden geselecteerd die aansluiten bij wat een kind moet kunnen op die leeftijd en wat het kind op die leeftijd het beste aangeleerd kan krijgen.
Elke les wordt er één basisvaardigheid ‘getoetst’ en wordt er gekeken of het kind deze goed uit kan voeren en een krulletje heeft verdiend. Wanneer het kind alle krulletjes verzameld heeft, wordt het enige echte beweegdiploma uitgereikt.
De kinderen krijgen elke les oefentijd om te oefenen, ook voor oefeningen die eerder al afgevinkt konden worden en die ze nog moeilijk vinden, zodat iedereen over een paar weken alle krulletjes heeft verzameld en met echte Beweegdiploma van de gymnastiekvereniging kan laten zien wat hij of zij allemaal al kan!

De contributie van de gym- freerunninglessen bedraagt 19,50 per kwartaal.
( 6,50 per maand) en wordt doorbetaald tijdens de vakanties. Mocht uw/jou kind om welke reden dan ook, stoppen tijdens het seizoen, dan dient de rest v/h kwartaal gewoon doorbetaald te worden.

Voor de dames is er op de donderdagavond van 19.45 – 20.45 u. Body Move.

Fit en in vorm blijven dmv oefeningen, ondersteund door eigentijdse muziek in een gezellige groep.
De lessen zijn opgebouwd uit een warming up, spierversterkende oefeningen ( deels met gebruik van halters), oefeningen voor conditie en lenigheid en als afsluiting een cooling down.

Locatie: Dorpshuis ‘de Terp’, dus lekker dichtbij.
Docent is Ykje de Vries, 46 jaar, uit Dokkum, werkzaam als fysiotherapeut in de ouderenzorg.

De contributie voor body move bedraagt 8,50 per maand en loopt meestal van september t/m april.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met een van onderstaande bestuursleden.

Janny Kuipers voorzitster tel: 241938
Aukje Weidenaar secretaresse tel: 720306
Aaltsje Meirink penningmeester tel: 241419
Froukje Wiersma bestuurslid tel: 241866
Jolanda Hoogterp bestuurslid tel: 0651547376