Foeke Sjoerds

 

Bij het portret van Foeke Sjoerds is een gedicht van Michiel van Leeuwen als bijschrift opgenomen:

foekesjoerds

“Men eert een grote ziel schaars in een nedrig kleed.’t Is ieders werk niet om de Aaloudheyd op te spooren. SJOERDS, die zijn leeftijd aan die arbeid heeft besteed, Verdient die niet geplaatst bij Frieslands Professoren?Deez’ schreef den staat der Kerk van ’t oud en nieuw Verbond, En, soober in bestaan, nogtans met dubblen ijver, Der Friesen oorsprongk, en hunn’ erfelijken grond. Men stell’ den Man, ten loon, tot ’s Lands Historieschrijver: Zoo wordt hij opgebeurd uit zijn’ te laagen staat, Verlost van Nijkerks jeugd en lastig schoolgeblaat.”

 

 

 

 

 


Gedenksteen op het graf van de geschiedschrijver Foeke Sjoerds. De steen is geplaatst in 1913 op de begraafplaats van Oosternijkerk. Hierop staat de volgende tekst. Foeke Sjoerds leefde van 1713 tot 1771

Staa wandelaar
betoon een diepe
eerbiedigheid
’t is Foeke Sjoerds
die hier in’t stof
begraven leid
Die door sijn schrandere
pen en onberispelijk leven
Aan ijder die hem kende
een voorbeeld
heeft gegeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mocht u geintereseerd zijn in de historie en het leven van Foeke Sjoerds, deze kunt u hier lezen.