Nieuwbouw in Oosternijkerk

Het uitbreidingsplan “Lou Sânen” is een aantrekkelijke woonlocatie aan de zuidzijde van Oosternijkerk waar in totaal 12 percelen bouwterreinen worden gerealiseerd. De 1e fase is enkele jaren geleden gerealiseerd. Nu wordt de 2e fase uitgegeven. Hierin worden 10 kavels ten behoeve van vrijstaande woningen uitgegeven en 2 kavels ten behoeve van één twee onder één kap woning. Medio 2011 is het plan bouwrijp gemaakt.

Informatie
Informatie over dit plan kan worden aangevraagd door middel van het sturen naar een e-mailbericht naar j.hofman@dongeradeel.nl of telefonisch bij Josephina Hofman telefoonnummer (0519) 298 749 of Aafke Barkhof-Talma telefoonnummer (0519) 574 442. Ook voor informatie over de beschikbaarheid van de kavels kunt u bij hen terecht. Maar u kunt natuurlijk ook informatie opvragen bij het dorpsbelang van Oosternijkerk.

dorpsbelang@oosternijkerk.com

Verkavelingstekening  Nieuwbouw Lou Sanen fase II