Belangrijke adressen

HUISARTSPRAKTIJK  (website huisartspraktijk ternaard) 

Tel: 0519-571316 Spoedlijn: 0519-571791
Fax: 0519-571961 Bestellijn: 0519-571934
Van Harinxmastraat 9, 9145TA Ternaard

Iedere dinsdagmiddag en vrijdagmiddag heeft dokter Kotcherguine inloopspreekuur in Oosternijkerk.

12:30 – 13:30 inloopspreekuur

Locatie Oosternijkerk:
dorpshuis ‘de Terp’
Doktersfiif 22
9137 RW Oosternijkerk

Openingstijden praktijk Ternaard

7:00 – 17:30    is de praktijk geopend.

8:00 – 17:30    is de assistente aanwezig.

Telefonisch zijn wij niet bereikbaar tussen 10:15 – 10:30 uur, 11:30 – 13:00 uur en 15:00 – 15:15, dit in verband met pauze en werkoverleg.

Op werkdagen na 17:00, in het weekend en op feestdagen kunt u bellen met de Dokterswacht Friesland (0900-1127112).

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112!


Telefonisch spreekuur

Er is elke werkdag telefonisch spreekuur (behalve op woensdag). Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte medische adviezen en voor het opvragen van uitslagen. Ook voor het telefonisch spreekuur maakt u een afspraak bij de assistente.

Visites

U kunt tussen 8.00 – 10.00 uur telefonisch een visite aanvragen, de voorkeur gaat echter uit naar een consult op de praktijk, wij hebben hier in de praktijk de middelen om u goed te kunnen behandelen. Ook kunt u eventuele medicijnen direct meenemen (mits op voorraad).

Het niet hebben van vervoer is geen reden tot het aanvragen van een visite.

Laat het ons weten als u na ontslag uit het ziekenhuis graag een visite wilt.


Gemeentewurk (wijkbeheer)

Gemeentewurk is de nieuwe naam van de afdeling, die het beheer aan de openbare ruimte verzorgt binnen de gemeente Dongeradeel ende gemeente Dantumadiel.
Gemeentewurk heeft als doel samen met u als bewoner de leef- en woonomgeving op peil te houden of te verbeteren. De teams van Gemeentewurk verrichten het onderhoud aan gemeentelijke plantsoenen, bomen, perken en sportvelden, maar ook het klein-onderhoud aan straten, wegen, riolering, het beheer van sporthallen en het inzamelen van huishoudelijk afval.
De afdeling werkt vanuit het gemeentehuis in Dokkum, de stadswerf te Dokkum, de werf in Ternaard en vanuit de werf in Damwâld.

Meldpunt Gemeentewurk
Heeft u een melding, wens, klacht of gewoon een vraag over het onderhoud van de openbare ruimte, dan kunt u contact opnemen met het meldpunt van Gemeentewurk.

Hoe kunt u het meldpunt bereiken?

  1. Telefonisch via 140519 (Dongeradeel)
  2. Digitaal via hetmeldingsformulier Dongeradeel
  3.  Digitaal via de e-mailadressen: gemeentewurk@dongeradeel.nl
  4. Via faxnummer (0519) 298 775
  5. Via de centrale balie in de hal van uw gemeentehuis.

Telefonische bereikbaarheid tijdens en buiten kantooruren
Openingstijden van het meldpunt:
– maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 16.30 uur
– vrijdag van 8.30 uur – 12.00 uur
– vrijdagavond van 19.00 uur – 21.00 uur (geldt alleen voor Dongeradeel)

Voor ander informatie  m.b.t. de gemeente Dongeradeel kunt u terecht op de site van de gemeente Dongeradeel.