55+ gymclub

Voor informatie kunt u terecht bij B.  Elzinga-Rispens, tel. 241400