Bedrijventerrein ’t Oogh

Om klaar te zijn voor de toekomst, is er een werkgroep in Easternijtsjerk die zich bezig houdt met het realiseren van een bedrijventerrein als toevoeging op het bestaande bedrijven terrein ’t Oogh.

Omdat het huidige bedrijventerrein vol is, en we wel ruimte willen blijven bieden voor ondernemers om zich te vestigen in Easternijtsjerk, is nu de bedoeling deze 3de fase in gang te zetten en om klaar te zijn voor als de vraag er voor is.

Mocht u interesse hebben of vragen dan kunt u terecht bij Pieter Hoogland, Klaas Jensma of Hinke Elzinga.