Welkom

Fijn dat u onze site bezoekt!                                                                         facebook_logo_klein

Oosternijkerk (Fries: Easternijtsjerk, of afgekort Nijtsjerk) ligt in de gemeente Dongeradeel, in een landelijk gebied in het Noordoosten van Friesland. Oosternijkerk heeft de kenmerkende eigenschappen van het platteland; de rust, ruimte en het groen met de Waddenzee en het Lauwersmeergebied naast de deur.

Oosternijkerk in de kop van Friesland

Ons dorp is in verhouding tot de meeste dorpen in gemeente Dongeradeel een redelijk groot dorp, er wonen ongeveer 820 mensen. Het is een levendig dorp en het trekt dan ook veel jonge gezinnen. De christelijke basisschool “de Foeke Sjoerds Skoalle”  telt ruim 110 leerlingen.

Het dorp heeft een regionale functie voor wat betreft wonen, sociale activiteiten en heeft een actief verenigingsleven. Daarnaast is Oosternijkerk een ondernemend dorp, met relatief veel bedrijven.

Het dorpsbelang van Oosternijkerk stimuleert deze ontwikkelingen dan ook door in te zetten op woonkwaliteit, leefbaarheid en uitbreiding van het bedrijventerrein voor de ondernemers.

Beroemd inwoner van Oosternijkerk was Foeke Sjoerds, historieschrijver van Friesland. De ‘Foeke Sjoerds Skoalle’ en ‘Foeke Sjoerdsstrjitte’ herinneren aan hem.

Bollingawier (Fries: Bollingwier)
Een eindje ten westen van Oosternijkerk ligt de buurtschap Bollingawier. De naam kan worden verklaard als ‘de terp van Boele’ of naar een familienaam Bollinga. De kernbetekenis van deze naam is ‘strijd’. Er staan een paar monumentale boerderijen.

De schrijfster Froukje Annema-Noordenbos heeft het grootste deel van haar jeugd in Bollingawier gewoond. Froukje schreef gedichten, boeken en toneelstukken. In Oosternijkerk is in 1998 een monument voor haar geplaatst. Meer informatie over Froukje Annema kunt u op deze site onder “historie” vinden.