ontwerpwijzigingsplan “Metslawier- Roptawei 4”

publicatie ontwerpwijzigingsplan “Metslawier- Roptawei 4”

Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van het bestemmingsplan Bûtengebiet ten behoeve van uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf HZPC, door vergroting van de bouwvlakken binnen het bestaande bouwperceel. Het bestemmingsplan voorziet in uitbreidingsmogelijkheden op de korte – en lange termijn.