Uitslag enquête woonbehoefte Easternijtsjerk

Rond de zomervakantie hebben we als dorpsbelang samen met de gemeente NEF een enquête gehouden om de woningbehoefte te peilen. Hiervan hebben we nu de uitkomsten ontvangen en deze delen we graag met jullie.

De enquête is in Oosternijkerk 85 keer ingevuld.

Uit de enquête bleek dat 44 respondenten (misschien) willen verhuizen. Het grootste deel daarvan is op zoek naar een koopwoning.

Men zoekt in alle prijscategorieën, maar de prijscategorie tussen de 250.000 en 300.000 euro springt eruit.

Veruit het grootste gedeelte is geïnteresseerd in een bouwkavel of vrijstaande woning. Ook is er interesse in tweekappers en levensloopbestendige woningen.

Klik op de afbeelding voor de enquête uitslag.

Intocht Sinterklaas

Het was me weer wat hoor!

Waren we uitgenodigd door meneer Sjerk bij de Foeke Sjoerds skoalle, maar die bestaat natuurlijk niet meer en dus alles in de war. Gelukkig zijn we toch nog net op tijd aangekomen en kon het feest toch nog door gaan. Hieronder een aantal foto’s van het feest.

 

Huiskamerbieb

Huiskamerbibliotheek Oosternijkerk voor iedereen

 

Op 13 mei was de opening van Kindcentrum de Wrâldwizer met daarin een prachtige huiskamerbibliotheek. Oosternijkerk heeft nu dus een eigen bibliotheek, hoe bijzonder is dat! Iedereen kan er boeken lenen, of u nu lid bent van de bibliotheek of niet. Op deze manier zijn boeken altijd binnen handbereik, iets wat de school en Bibliotheken Noord Fryslân erg belangrijk vinden.

 

5 dagen open

Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 17.00 uur is de bibliotheek in school geopend. En op woensdag en vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur. Om boeken uit de huiskamerbibliotheek te lenen, hoeft u niet lid te zijn van de bieb. Iedereen kan er dus gebruik van maken. U kunt gewoon zelf boeken uitzoeken, meenemen en op een later moment weer inleveren. De boeken hoeven dus niet gescand of geregistreerd te worden, lekker makkelijk dus. Naast het lenen van boeken bent u van harte welkom om een krantje te lezen of een bakje koffie te drinken. Ook is er een laptop voor het opzoeken van informatie op internet.

De huiskamerbibliotheek is in school waar ook leerlingen aan het werk zijn. De Wrâldwizer en Bibliotheken Noord Fryslân stellen het op prijs dat bezoekers hier rekening mee houden.

De bieb is meer dan boeken
De bibliotheek van nu is meer dan boeken alleen. Naast de huiskamerbibliotheek heeft Bibliotheken Noord Fryslân 15 bibliotheken. In deze bibliotheken kunt u terecht voor vragen over online zaken regelen met de overheid en voor het beter leren lezen, schrijven en computeren. Ook is er in Bibliotheek Dokkum een juridisch en digitaal spreekuur. Deze dienstverlening is gratis en voor iedereen. In de huiskamerbibliotheek is geen bibliotheekmedewerker aanwezig. Heeft u vragen over de dienstverlening van de bibliotheek? Dan kunt u terecht in Bibliotheek Dokkum, kijken op ontdekdebieb.nl of bellen/mailen met onze klantenservice via 088 – 16 56 123 of info@bnfrl.nl.

Intocht Sinterklaas

Bericht van Sinterklaas.

Ondanks de corona en de daarbij horende maatregelen kom ik, samen met mijn pieten jullie mooie dorp weer bezoeken. We doen het iets anders dan anders, maar dat leg ik jullie allemaal uit wanneer jullie zaterdag om half tien verzamelen bij het dorpshuis.

Opheffen blader en grasbakken

Hierbij delen wij u mee dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om per ingang van 2022 te stoppen met de extra service van gras- en bladbakken in voormalig Dongeradeel.

Binnen de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân werd alleen in voormalig Dongeradeel gebruik gemaakt van deze extra service. In de voormalige gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. was dit niet het geval. Om alle inwoners dezelfde service te bieden moest de keuze worden gemaakt om of in de gehele gemeente Noardeast Fryslân grasbakken in te voeren of om te stoppen met deze service in voormalig Dongeradeel.

De grasbakken in voormalig Dongeradeel zijn destijds mede ingevoerd omdat in voormalig Dongeradeel (nog) gebruik werd gemaakt van een kleine 140 liter gft-container. Voor huishoudens met grotere tuinen was deze container in het zomerseizoen niet altijd toereikend. De afgelopen weken hebben alle huishoudens in Noardeast-Fryslân nieuwe 240 liter gft- en restafvalcontainers gekregen. Voor de huishoudens in voormalig Dongeradeel is de capaciteit van de gft-container hiermee bijna verdubbeld. Nu alle huishoudens beschikken over een 240 liter gft-container, is volgens het college de extra service van grasbakken niet meer nodig. Daarom stoppen we per 2022 met deze gras- en bladbakken. De betreffende locaties worden aan het einde van het seizoen opgeruimd.

Huishoudens kunnen, naast het gebruik van hun gft-container, voor het (gratis) wegbrengen van (grof) tuinafval terecht op onze milieustraten. Het kan gebeuren dat een huishoudens, ondanks de grotere gft-container, toch nog onvoldoende capaciteit heeft voor hun gft. In dat geval kunnen huishoudens bij de gemeente een extra gft-container aanvragen. De kosten voor een extra gft-container zijn €16,68 per jaar.

Afz.

Wat leeft er in de dorpen (korte vragenlijst)

 

 

 

 

De gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Dantumadiel stellen beide een woonvisie op. Via een korte vragenlijst horen we graag specifiek wat er in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. Deze vragenlijst is deze maand (februari) in te vullen.

Voor Noardeast-Fryslân: https://www.facebook.com/noardeastfryslan/posts/774843976334260

Voor Dantumadiel:           https://www.facebook.com/Dantumadiel/posts/2966070326756554

 

Op noardeast-fryslan.nl: https://www.noardeast-fryslan.nl/nieuwsoverzicht/gemeente-maakt-woonvisie-denk-mee

 

Op Dantumadiel.frl:  https://www.dantumadiel.frl/nieuwsoverzicht-0/gemeente-maakt-woonvisie-denk-mee

Nieuwsbrief Fryske Grûn NEF

Download hier de nieuwsbrief nieuwsbriefFG NEF

Met deze nieuwsbrief wil stichting Fêste Grûn de verenigingen dorpsbelangen en daarmee onze dorpsbewoners van Easternytsjerk informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van gaswinning. Op de website en Facebookpagina van Fêste Grûn treft u steeds de laatste nieuwsberichten aan.

Ledenvergadering “de laatste eer” maandag 17 februari

Dit jaar wordt de jaarlijkse ledenvergadering van “de laatste eer” gehouden in het crematorium en uitvaartcentrum te Dokkum.

Na de vergadering zal er een rondleiding worden georganiseerd.

Alle leden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

De vergadering vind plaats op maandag 17 februari om 20:00 uur.

Wilt u deze vergadering bijwonen, maar hebt u geen vervoer?

Geen probleem, u kunt contact opnemen met Benno Holwerda op 242212. Er kan dan voor vervoer gezorgd worden.

Op de webpagina van “de laatse eer” treft u de agenda aan voor deze avond.