Nationale pannenkoeken dag 2019.

Voor de 2 de keer werd er in Oosternijkerk de nationale pannenkoeken dag georganiseerd op de basisschool.
Het doel van deze dag is dat kinderen pannenkoeken bakken voor de ouderen, in dit geval de pakes en beppes.
Wederom was het een succes en kunnen we tevreden terug kijken op deze geslaagde dag.

Opening van de brug

Natuurlijk hoop je dat de zon hoog schijn aan de hemel en dat het windstil is maar niks was minder waar vanmiddag. Er stond een stevige wind en de zon???? Achter de wolken. Maar het was droog en zo kon de brug over de vaart met veel toeschouwers worden geopend. Daarna was het de gelegenheid om met een bootje of een kano onder de brug door te gaan en onze omgeving te zien vanaf het water. Ik kan u vertellen het is een aanrader om dat in de toekomst zelf eens te ondernemen.

Kindercarnaval in Oosternijkerk

Hoe zou het vandaag met onze carnavalvierders gaan? Zouden ze moe zijn van gisteravond? Wat was het een top feest en wat zagen ze er allemaal mooi uit. Er was een echte DJ in the house welke er voor zorgde dat de beentjes behoorlijk van de vloer gingen echt en ook de ouders gingen helemaal uit hun panty.
Kortom een geslaagde avond.

Bij deze willen we Het Dorphuis de Terp bedanken voor het gebruik van hun locatie, DJ PC voor de muziek, Het Dorpsbelang Oosternijkerk voor hun ondersteuning en niet te vergeten onze helpende handjes Richtsje, Maaike,Ineke, en Antita. Zonder jullie was ons dit niet gelukt

Dorpsdiner in “de Terp”.

Ik geef het toe, ik ben een aagje. Ik weet dat er in Oosternijkerk de afgelopen jaren een Dorpsdiner word georganiseerd door het Dorpshuis de Terp maar was er nog nooit geweest. Gisteravond toch maar eens gaan kijken en gezellig dat het was.
Zo maak je ook weer eens een praatje met je dorpsgenoten, wat helemaal niet verkeerd is. Volgend jaar maar weer dacht ik zo.

Oosternijkerk – Dorps Ontwikkelings Maatschappij 2.0

In 2012 zijn er in Dongeradeel vier dorpen aangewezen voor het experiment DOM 1.0. Dit waren de dorpen met een beschermd dorpsgezicht.  Het doel was  het behouden, versterken van aantrekkelijke  duurzame woonmilieus in en rond beschermde dorpsgezichten.  Voorbeeld hiervan is  het herinrichten van het plein voor café Veldzicht in Metslawier. Dit initiatief is door DOM Metslawier in samenwerking met de gemeente gerealiseerd

Halverwege juni werden wij als dorpsbelang benaderd vanuit de gemeente omdat Oosternijkerk was geselecteerd als dorp voor het oprichten van een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM 2.0).

Een initiatief van gemeente en provincie waarbij de leefbaarheid  in de dorpen centraal staat. Er waren in totaal 30 dorpen geselecteerd  waarvan acht uit de DDFK gemeente. Uiteindelijk zouden hier elf dorpen van over moeten blijven. Na een periode van onderzoeken en waarin de verschillende buurtverenigingen zijn betrokken hebben we een gezamenlijk plan gemaakt. Dit plan is 30 september gepresenteerd aan gemeente en provincie. In een korte pitch konden de deelnemende dorpen hun plannen met betrekking tot de leefbaarheid in hun dorp presenteren. Het plan van Oosternijkerk waarin wij het dorpshuis en het dorpshuisplein centraal hebben staan werd als beste beoordeeld. Met gevolg dat wij als Oosternijkerk een dorpsontwikkelingsmaatschappij kunnen oprichten.

 

Wat is een DOM?

De dorpsontwikkelingsmaatschappij  werkt nauw samen met het dorpsbelang.  Een Dom bestaat uit ondernemende inwoners die samenwerken met de overheid (gemeente en provincie) om het dorp leefbaar te maken en te houden,  om  samen plannen ontwikkelen en hierover te beslissen op basis van gelijkwaardigheid.

Een project VOOR en DOOR dorpsbewoners om de leefbaarheid in een dorp te vergroten

Het dorp draagt initiatieven aan welke de Dom bespreekbaar maakt bij de diverse betrokkene instanties en toets deze op haalbaarheid.  Waar nodig  zal de gemeente ondersteunen op het gebied van het aanvragen van subsidies of het faciliteren van diensten.

De grootste winst voor het dorp is dat lijnen naar de gemeente en provincie zeer kort zijn. Tweemaandelijks is er overleg met gemeente waar ook de betrokkene wethouder aan tafel zit. Beslissingen kunnen hierdoor sneller worden genomen en werkzaamheden kunnen samengevoegd worden.  In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zal Oosternijkerk een volwaardige gesprekspartner zijn.

Eind januari 2019 zal de officiële aftrap zijn en gaan we kijken hoe dit hele project handen en voeten te geven.

Freerk de Beer