Dorpsdiner in “de Terp”.

Ik geef het toe, ik ben een aagje. Ik weet dat er in Oosternijkerk de afgelopen jaren een Dorpsdiner word georganiseerd door het Dorpshuis de Terp maar was er nog nooit geweest. Gisteravond toch maar eens gaan kijken en gezellig dat het was.
Zo maak je ook weer eens een praatje met je dorpsgenoten, wat helemaal niet verkeerd is. Volgend jaar maar weer dacht ik zo.

Oosternijkerk – Dorps Ontwikkelings Maatschappij 2.0

In 2012 zijn er in Dongeradeel vier dorpen aangewezen voor het experiment DOM 1.0. Dit waren de dorpen met een beschermd dorpsgezicht.  Het doel was  het behouden, versterken van aantrekkelijke  duurzame woonmilieus in en rond beschermde dorpsgezichten.  Voorbeeld hiervan is  het herinrichten van het plein voor café Veldzicht in Metslawier. Dit initiatief is door DOM Metslawier in samenwerking met de gemeente gerealiseerd

Halverwege juni werden wij als dorpsbelang benaderd vanuit de gemeente omdat Oosternijkerk was geselecteerd als dorp voor het oprichten van een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM 2.0).

Een initiatief van gemeente en provincie waarbij de leefbaarheid  in de dorpen centraal staat. Er waren in totaal 30 dorpen geselecteerd  waarvan acht uit de DDFK gemeente. Uiteindelijk zouden hier elf dorpen van over moeten blijven. Na een periode van onderzoeken en waarin de verschillende buurtverenigingen zijn betrokken hebben we een gezamenlijk plan gemaakt. Dit plan is 30 september gepresenteerd aan gemeente en provincie. In een korte pitch konden de deelnemende dorpen hun plannen met betrekking tot de leefbaarheid in hun dorp presenteren. Het plan van Oosternijkerk waarin wij het dorpshuis en het dorpshuisplein centraal hebben staan werd als beste beoordeeld. Met gevolg dat wij als Oosternijkerk een dorpsontwikkelingsmaatschappij kunnen oprichten.

 

Wat is een DOM?

De dorpsontwikkelingsmaatschappij  werkt nauw samen met het dorpsbelang.  Een Dom bestaat uit ondernemende inwoners die samenwerken met de overheid (gemeente en provincie) om het dorp leefbaar te maken en te houden,  om  samen plannen ontwikkelen en hierover te beslissen op basis van gelijkwaardigheid.

Een project VOOR en DOOR dorpsbewoners om de leefbaarheid in een dorp te vergroten

Het dorp draagt initiatieven aan welke de Dom bespreekbaar maakt bij de diverse betrokkene instanties en toets deze op haalbaarheid.  Waar nodig  zal de gemeente ondersteunen op het gebied van het aanvragen van subsidies of het faciliteren van diensten.

De grootste winst voor het dorp is dat lijnen naar de gemeente en provincie zeer kort zijn. Tweemaandelijks is er overleg met gemeente waar ook de betrokkene wethouder aan tafel zit. Beslissingen kunnen hierdoor sneller worden genomen en werkzaamheden kunnen samengevoegd worden.  In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zal Oosternijkerk een volwaardige gesprekspartner zijn.

Eind januari 2019 zal de officiële aftrap zijn en gaan we kijken hoe dit hele project handen en voeten te geven.

Freerk de Beer

 

Duurzaam Oosternijkerk

Je doet de kachel of verwarming iets hoger, kookt je eten op het gasfornuis. Zo gewoon allemaal. En toch zal het in de toekomst gaan veranderen. Misschien een goed idee om vanavond een kijkje te nemen in Dorpshuis de Terp. Daar is Duurzaam Oosternijkerk in volle gang. Dit kan nog tot 21:00. U bent van harte welkom.

Intocht van Sinterklaas in Oosternijkerk

Ik vraag mij af hoe vroeg de kinderen vanmorgen wakker waren want zeg nu zelf het is toch niet niks dat Sinterklaas in jou dorp komt en een feestje geeft.

Rond half 10 hoor je dat de drumband al spelen en dan weet je dat het bijna zover is. Iets wat gespannen word er een stukje door het dorp gelopen, achter de drumband aan.

Lees verder

Sint Maarten 2018

Bijna was het niet doorgegaan, de optocht met de lampions door ons dorp. Gelukkig zijn er dan een paar fanatieke moeders, een Drum & Lyrakorps, onze dorpswinkel en natuurlijk Dorpshuis de Terp die het in een paar dagen geregeld hebben.
Meer dan 80 kinderen liepen mee en allemaal gingen ze tevreden met een zakje snoep naar huis.
Dank aan een ieder die hier aan mee hebben gewerkt.

Afscheid gemeente Dongeradeel met “Noordenbos & Ko”

Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Dongeradeel op in de gemeente
Noardeast-Fryslan. Om op een bijzondere manier afscheid te nemen van Dongeradeel is er een werkgroep opgericht die het afscheid organiseert.

Als dorpsbelang Oosternijkerk hebben we ons, samen met nog een aantal andere dorpen, aangemeld om mee te doen met het afscheidsprogramma.

Ieder bezoeker is welkom geheten met koffie en een stukje oranjekoek waarna men kon genieten van “Noordenbos & Ko”

Mei elkoar Warber

Levend Bingo
En dat zit het er weer op. Levend bingo en volgens ons was het geslaagd. In groepjes moesten de kinderen voorwerpen zoeken welke bij de nummers hoorden en het was zo mooi om te zien hoe de oudere jeugd de jongere jeugd mee nam op hun zoektocht. Tijdens dit alles werden de kinderen natuurlijk getrakteerd op snoep, ranja knakworstjes en kregen ze allemaal nog een klein bedankje mee naar huis.
 
We willen iedereen die mee heeft geholpen en natuurlijk mee heeft gedaan bedanken voor een onvergetelijke middag en onze dank gaat special uit naar de basisschool want zonder deze prachtige locatie was het ons niet gelukt