Koningsdag 2019

De prijzen van Heel Oosternijkerk Bakt zijn gegaan naar:

Anja Weidenaar met de oranjekoek in de categorie “voortgezet onderwijs en ouder” en naar Rieneke van der Heide in de categorie “basisschooljeugd” met haar Koningsdag verrassingstaart.

1e prijs

1e prijs – basisschooljeugd

Ietje Groenewold- Dijkstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ietje Groenewold- Dijkstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1975 tot 1979 was mevrouw voorzitter van het koor ‘Sjong de Heare’. Mevrouw Groenewold is echter al sinds 1956 lid van dit koor. Daarnaast heeft mevrouw de corsages en vestjes voor het koor gemaakt. Van 1984 tot 2015 heeft decoranda diverse vrijwilligersfuncties vervuld binnen de Protestantse Gemeente Oosternijkerk. Zo heeft zij onder andere de functie van wijkouderling vervuld, was zij ouderling-scriba en verzorgde zij huiscatechese. Sinds 2003 is mevrouw Groenewold vrijwilliger bij Stichting Het Lichtpunt te Kollumerzwaag. Mevrouw Groenewold is vrijwilliger op de afdeling textiel. Het Lichtpunt zamelt goederen in vanuit heel Nederland. De opbrengst komt ten goede aan de opvangboerderij.
© Foto: Bote Sape Schoorstra.
Bron:RTV NOF

Paasei zoeken

Paas ei zoeken was een groot succes.
90 deelnemer kwamen vanmorgen in het Jeugdhonk.
Eerst werden de groepen verdeeld in peuter/kleuter en groep 3 tot 8.
Beide groepen deden eerst spelletjes en daarna kon men zoeken naar het gouden ei.
Zo rond 12:00 kon een ieder kind met een glimlach weer naar huis.

Kindcentrum Oosternijkerk/Niawier stap dichterbij

Oosternijkerk – Het college van Noardeast-Fryslân heeft ingestemd met de locatie voor het nieuwe Kindcentrum ‘Wrâldwizer’ in Oosternijkerk op de locatie van de bestaande school CBS Foeke Sjoerds Skoalle.
Dit betekent dat het kindcentrum voor Oosternijkerk en Niawier een stap dichterbij is gekomen.

In samenspraak met de dorpsbelangen Oosternijkerk, Niawier en Nes en het schoolbestuur Arlanta zijn zes locaties beoordeeld middels een locatieonderzoek. Daarbij is gekeken naar de visie van de school en planologische, stedenbouwkundige, verkeerskundige en milieukundige aspecten. Op basis van dit locatieonderzoek komt de huidige locatie van de school in Oosternijkerk als voorkeurslocatie naar voren.

Het nieuwe Kindcentrum is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. Dat betekent dat binnen de het Kindcentrum een nauwe samenwerking bestaat tussen school en voorschoolse en buitenschoolse opvang, en tussen school en voortgezet onderwijs. Goede aansluiting en doorgaande lijnen zijn van groot belang. Het nieuwe kindcentrum wil een breed aanbod van activiteiten, met onder meer cultuur & creativiteit, sport & bewegen en wetenschap & techniek gaan aanbieden.

Nu de locatie bekend is, kan de volgende stap in het proces worden genomen om te komen tot een nieuwe basisschool. Hiervoor zal een programma van eisen voor de nieuwe school gemaakt worden, samen met de medezeggenschapsraad, ouders en leerkrachten. De planning is dat vanaf eind zomer 2020 gestart kan worden met de bouw van de school.

 

Bron: Nieuwe Dockumer Courant

De Lentefair

Het was vanmiddag al gezellig druk geweest in Dorpshuis de Terp en nu na het avondeten word het ook weer wat drukker. De Lentefair duurt nog tot 21:00 en de toegang is gratis

Ondernemers Club Oosternijkerk

Bron:Peters Foto Nieuws

Ondernemers Club Oosternijkerk (OCO) organiseerde woensdagavond 27 maart een cybertraining welke speciaal gericht was op MKB-ondernemers.

Niet alleen leden waren uitgenodigd maar ook de ondernemers uit omliggende dorpen mochten kosteloos aanschuiven. In totaal gaven zo’n 30 daaraan gehoor en waren naar Dorpshuis de Terp Oosternijkerk in Oosternijkerk gekomen. Pieter Hoogland verwelkomde een ieder namens de OCO.

Doel van deze voorlichtingsavonden tegen cybercriminaliteit is om de verschillende vormen van Phishing sneller te herkennen en ondernemers bewuster te maken van de bedrijfsrisico’s, die kunnen ontstaan na een cyberaanval. Deze criminaliteit wordt een steeds groter probleem en daarom was het ‘’centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid’’ (CCV) als spreker aanwezig om aan de hand van voorbeelden en feiten een ieder bewust te maken dat gevaar dichtbij kan zijn, maar zeker op de loer ligt.

Aan de hand van tips en adviezen is een ieder wijzer geworden en kan alles nog eens rustig nagelezen worden in de folders welke klaar lagen om mee te nemen.

Na afloop kon er bijgepraat en/of genetwerkt worden. Veelvoudig hoorde je de opmerking, ‘’o dat wist ik niet en zit dat zo.’’ Maar ook zaken die wel bekent waren en waar men goed mee omgaat.

Al met al een interessante en leerzame avond.

 

Nationale pannenkoeken dag 2019.

Voor de 2 de keer werd er in Oosternijkerk de nationale pannenkoeken dag georganiseerd op de basisschool.
Het doel van deze dag is dat kinderen pannenkoeken bakken voor de ouderen, in dit geval de pakes en beppes.
Wederom was het een succes en kunnen we tevreden terug kijken op deze geslaagde dag.

Opening van de brug

Natuurlijk hoop je dat de zon hoog schijn aan de hemel en dat het windstil is maar niks was minder waar vanmiddag. Er stond een stevige wind en de zon???? Achter de wolken. Maar het was droog en zo kon de brug over de vaart met veel toeschouwers worden geopend. Daarna was het de gelegenheid om met een bootje of een kano onder de brug door te gaan en onze omgeving te zien vanaf het water. Ik kan u vertellen het is een aanrader om dat in de toekomst zelf eens te ondernemen.