Een levende boom

De 15 leerlingen van groep drie van basisschool De Wrâldwizer uit Oosternijkerk beleefden 24 september een bijzondere middag. Een levende boom kwam op het schoolplein een spannend verhaal vertellen over leven in de natuur. Na het verhaal kregen de leerlingen als eersten in Noordoost Friesland elk een ‘52-buitenavonturenboekje in Fryslân’ uitgereikt van NME De Klyster.

Voor alle kinderen stond ook een paar laarsjes klaar, want de leerlingen werden gelijk door klystergids Jan Tiede Bouma meegenomen naar het bos achter school om een opdracht uit het boekje te doen, namelijk bodemdiertjes zoeken. Vol enthousiasme gingen de kinderen op zoek naar wormen, pissebedden en naaktslakken. “Sjoch ik ha in naaktslak en twa wjirms”, roept een van de meiden. Even verderop hangt een van de jongens op z’n kop aan het klimrek. Hij heeft een blinddoek voor en kruipt in de huid van een vleermuis en moet wijzen waar de geluidjes die zijn klasgenoten maken vandaan komen.

Juf Sonja van der Kloet kijkt tevreden: “Opfallend no dat alle bern lekker mei de hânnen yn de modder wrotte en dat net ien it smoarch as eng fynt!”, zegt ze trots. “Eins soene de bern standaard in pear learzens op skoalle ha moatte, dan kinst sa efkes nei bûten ta.” En dat is nou precies wat de makers van 52 buitenavonturen in Fryslân voorstaan: niet een leer- of leesboekje, maar een echt doeboek met korte opdrachten die leerkrachten prima op of rond de school kunnen uitvoeren met leerlingen. Een mooi handvat voor leuke buitenlessen. Dat dit boekje hierbij kan helpen is dubbel en dwars bewezen gistermiddag in Oosternijkerk.

Deze week deelt NME De Klyster aan alle leerlingen van groep 3 uit Noardeast Fryslân en Dantumadiel dit boekje uit, waarvan ze de rest van hun basisschooltijd nog gebruik kunnen maken.

Foto: Groep 3 met boekje en nieuwe laarzen, juf Sonja van der Kloet, de Vertelboom en klystergids Jan Tiede Bouma. Foto: Marjolein Staal Bron:Gemeente Noardeast-Fryslân

Bestrijding essentaksterfte in Noard -Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden onderhoud en machinale dunning uitvoeren in de dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Zo kan meteen de essentaksterfte worden aangepakt.

Staatsbosbeheer pleegt de komende maanden, na 15 juli, in een aantal gebieden in Noard- Fryslân onderhoud aan dorpsbosjes. Het gaat deels om houtoogst door dunning en op enkele plaatsen om het kappen van groepen bomen in verband met bestrijding van de essentaksterfte. Ook het bosvak bij Oosternijkerk is de komende periode aan de beurt. De planning is om de komende periode te starten in de bosvakken dat in de bijlage op kaart met pijl zijn weergegeven.

Dunning

Bij dunning worden sommige bomen gekapt om andere bomen een kans te geven uit te groeien tot volwaardige rechte bomen met een mooie kruin. Zo ontstaat er een gezond bos.

Voordat de dunning plaatsvindt worden de bossen geïnventariseerd door onze boswachters. De bomen die moeten worden geveld, worden voorzien van een rode stip. De bomen die blijven krijgen een blauwe stip. De dunning zal door Staatsbosbeheer worden uitbesteed aan een aannemer.

Essentaksterfte

Op sommige plaatsen worden groepen bomen gekapt. Dit is een noodzakelijke maatregel om de essentaksterfte te bestrijden. Zo’n 80-90 procent van de essen is aangetast door deze schimmelziekte. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren door vallende bomen, moeten ze preventief worden gekapt.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte dook voor het eerst op in de jaren 90 in Polen. De schimmelziekte heeft zich vervolgens langzaam over Europa verspreid. IN 2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen vastgesteld. Daarna is de ziekte snel verspreid over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en jonge hakhoutbeplantingen lopen schade op door de schimmel. De aantasting komt door een schimmel die zich via sporen door de lucht verplaatst. De sporen zijn van het vals essenvlieskelkje ( Chalara Fraxinea). Deze schimmel dringt via de balderen in de houtvaten van de essen waardoor deze verstopt raken, met het gevolg dat de bladeren verwelken en takken in de toppen van de bomen afsterven. Als de bomen ziek zijn, zijn ze meer vatbaar voor secundaire aantastingen zoals de honingzwam die de wortels aantast. Momenteel is er geen oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?

De eerste jaren was er nog hoop op herstel, maar nu blijkt dat dit herstel uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De veiligheid speelt hierbij ook een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal de komende jaren worden gestreefd naar een natuurlijke bosverjonging en –ontwikkeling en op plaatsen waar dit nodig is zal worden bijgeplant. Allemaal met het doel in de toekomst weer een duurzaam functionerend bos met een hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen

Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om de dorpsbosjes te dunnen. Het broedseizoen is in deze periode afgelopen en de bodem is goed begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de kap van groepen bomen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden de broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.

Met vriendelijke groet,

Mei freonlike groetnis,

Gjerryt Hoekstra

Boswachter Publiek / Opzichter

Staatsbosbeheer

Omgevingsvisie Noardeast-Fryslân

Op woensdagmiddag 11 september van 14:30 tot 15:30 staat de gemeente Noardeast-Fryslân met de Oanheakker (een aanhanger) in Oosternijkerk op de Doktersfiif 22 nabij de Terp. Daar kunnen inwoners van Oosternijkerk binnenlopen met aandachtspunten en ideeën over hun leefomgeving voor nu en de komende tien jaar. Met behulp van de informatie die inwoners ons geven kunnen we een Omgevingsvisie maken. Bijgaande korte animatie geeft u hiervan een beeld: https://m.youtube.com/watch?v=KJgpjPpWBYI.

Een Omgevingsvisie is verplicht voor de Omgevingswet die ingaat per 2021. Kijk voor meer informatie op http://www.xn--noardeast-frysln-bnb.nl/takomst.

Buro de Vries in Oosternijkerk.

Wie had dat gedacht. 2 uren over het dorp Oosternijkerk babbelen op de radio en als de uitzending dan voorbij is denk je bij je eigen “dit was veels te kort” Voor de mensen die het niet hebben gehoord hier de link naar de uitzending. https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/buro-de-vries-fan-1-septimber-2019-1100

Het is weer voorbij die mooie zomer.

Na het dorpsfeest was het effe tijd om het fototoestel in de wilgen te hangen. Ja je hebt van die momenten dan ben je er wel even klaar mee.

De vakantie is weer voorbij en een goed moment om een rondje Oosternijkerk te doen. Op het industrieterrein was er weer volop beweging en toen ik in het dorp kwam kon je merken dat Oosternijkerk weer in het “normale ritme” probeerde te komen.

En dan loop ik door het dorp op zoek naar iets wat niet gelijk opvalt maar toch echt in Oosternijkerk is. Ik moest wel lachen, ik zag iets wat aan het dorpsfeest herinnerende. Of het nu vergeten is weet ik niet maar het viel mij in ieder geval op.

Ook hadden de kinderen zich nog prima vermaakt in de vakantie met een “versierde wagen” welke nu stil en verlaten op het erf stond. Ja de kids mochten vandaag weer naar school en voor groep 6 tot en met 8 zal het allemaal een beetje vreemd zijn vandaag, want in plaats dat ze hier in Oosternijkerk naar school gaan is het nu als tijdelijke oplossing naar Niawier.

Natuurlijk word dat nu eerst op de fiets gedaan en het verzamelplek is zoals al jaren de hoeke bij het leugenbankje.

Het was daar vanmorgen dan ook gezellig druk met alle jeugd en ouders en dat zal de eerste week ook wel zo blijven denk ik . De komende weken zal alles weer in het dorp “normaal”zijn. En gaat de zomer van 2019 de boeken in als een bijzonder periode.

Maarten van der Weijden Foundation

Na het feestweekend ging de jeugd van het drankorgel nog even door. Bij Sijbrandahuis stond de jeugd met het orgel geparkeerd om Maarten van der Weijden aan te moedigen. Muziek en gezelligheid!

Tegelijkertijd probeert de jeugd ook nog geld op te halen door te collecteren met de ponk, en deze mooie feestwagen is ook nog eens te koop. De volledige opbrengst van het collecteren en de verkoop van de wagen gaan naar de Maarten van der Weijden foundation.

Diep respect voor de jeugd, onze jeugd. Dit is medeleven en toewijding voor de mens. Met elkaar er voor gaan! Trots op de jeugd, dat kunnen we zijn!

Expeditie Robinson

Dorpsfeest 2019

Vanmorgen was er eerst voor de ouderen in Oosternijkerk het muziektheater “de hort op” Aansluitend volgde het matinee.