Dorpshuis in gebruik als kindcentrum – artikel uit de Nieuwe Dockumer Courant van 22 mei 2020