Duurzame huizenroute – 2 en 9 november

Duurzame huizenroute

Op zaterdag 2 en 9 november openen huiseigenaren in heel Nederland daarom hun deuren en laten anderen zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Gemeente Noardeast-Fryslân doet mee aan de Duurzame Huizen Route om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren hun woning te verduurzamen.

Woont u in de gemeente Noardeast-Fryslân en heeft u duurzame en besparende maatregelen genomen? En vindt u het leuk om anderen op weg te helpen? Meld uw woning aan en deel uw duurzame woonverhaal via www.duurzamehuizenroute.nl of ga zelf op bezoek bij een van de deelnemers.

Het Energiecafé is geopend! 

Ieder woensdag- en zaterdagmiddag kunt U van 12 tot 16 uur bij ons terecht in de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum met alle vragen over energie-besparing en over hoe van het gas af. Graag tot ziens. Meer lezen hierover? Klik hier

Subsidie energiebesparing eigen huis

Heb je plannen om je dak, buitenmuren, vloer of ramen te isoleren? Als je 2 of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren, kun je ongeveer 20 procent subsidie krijgen. Daarbovenop kun je ook subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en maatwerkadvies.

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Als je je woning zeer energiezuinig of energieneutraal maakt, kun je een bonussubsidie krijgen. Je kunt alleen subsidie krijgen als je eigenaar van het huis bent én er zelf woont (je bent eigenaar én bewoner). Woon je in een appartement met een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan kun je ook kiezen voor de subsidieregeling voor VvE’s.

De Subsidieregeling energiebesparing in huis (SEEH) is een landelijke regeling. Je kunt de subsidie combineren met andere subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente of provincie, en met een Energiebespaarlening.

Je kunt de subsidie aanvragen op de website van rvo.nl.

Hulp nodig bij de aanvraag? Kom gerust langs in het energiecafé! 

Elkenien Grien

Avond 4-daagse

De afgelopen week werd de avond 4-daagse weer georganiseerd door het dorpsbelang. Zo’n 100 deelnemers hadden  zich ingeschreven voor 4 avonden. Op de laatste avond kwamen hier nog ongeveer 30 deelnemers bij!

Winnaars paasei verven 2019

Vandaag is de jury weer langs geweest op de basisschool om de mooiste eieren uit te zoeken. De eieren kunt u in de etalage van Piet de Boer bewonderen!
Hier kunnen de prijzen ook afgehaald worden! De winnaars zijn:

Groep 1;    Sietske Tilma
Groep 2;    Lieke de Jong
Groep 3;    Lisanne Kootstra
Groep 4;    Yfke Hannema
Groep 5;    Noa Bosgraaf
Groep 6;    Michelle Sijtsma, Niawier
Groep 7;    Iwan Brouwer
Groep 8;    Isa Groenwold

Aaicatcher;
Groep 8;    Richtje Bandstra

Oosternijkerk – Dorps Ontwikkelings Maatschappij 2.0

In 2012 zijn er in Dongeradeel vier dorpen aangewezen voor het experiment DOM 1.0. Dit waren de dorpen met een beschermd dorpsgezicht.  Het doel was  het behouden, versterken van aantrekkelijke  duurzame woonmilieus in en rond beschermde dorpsgezichten.  Voorbeeld hiervan is  het herinrichten van het plein voor café Veldzicht in Metslawier. Dit initiatief is door DOM Metslawier in samenwerking met de gemeente gerealiseerd

Halverwege juni werden wij als dorpsbelang benaderd vanuit de gemeente omdat Oosternijkerk was geselecteerd als dorp voor het oprichten van een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM 2.0).

Een initiatief van gemeente en provincie waarbij de leefbaarheid  in de dorpen centraal staat. Er waren in totaal 30 dorpen geselecteerd  waarvan acht uit de DDFK gemeente. Uiteindelijk zouden hier elf dorpen van over moeten blijven. Na een periode van onderzoeken en waarin de verschillende buurtverenigingen zijn betrokken hebben we een gezamenlijk plan gemaakt. Dit plan is 30 september gepresenteerd aan gemeente en provincie. In een korte pitch konden de deelnemende dorpen hun plannen met betrekking tot de leefbaarheid in hun dorp presenteren. Het plan van Oosternijkerk waarin wij het dorpshuis en het dorpshuisplein centraal hebben staan werd als beste beoordeeld. Met gevolg dat wij als Oosternijkerk een dorpsontwikkelingsmaatschappij kunnen oprichten.

 

Wat is een DOM?

De dorpsontwikkelingsmaatschappij  werkt nauw samen met het dorpsbelang.  Een Dom bestaat uit ondernemende inwoners die samenwerken met de overheid (gemeente en provincie) om het dorp leefbaar te maken en te houden,  om  samen plannen ontwikkelen en hierover te beslissen op basis van gelijkwaardigheid.

Een project VOOR en DOOR dorpsbewoners om de leefbaarheid in een dorp te vergroten

Het dorp draagt initiatieven aan welke de Dom bespreekbaar maakt bij de diverse betrokkene instanties en toets deze op haalbaarheid.  Waar nodig  zal de gemeente ondersteunen op het gebied van het aanvragen van subsidies of het faciliteren van diensten.

De grootste winst voor het dorp is dat lijnen naar de gemeente en provincie zeer kort zijn. Tweemaandelijks is er overleg met gemeente waar ook de betrokkene wethouder aan tafel zit. Beslissingen kunnen hierdoor sneller worden genomen en werkzaamheden kunnen samengevoegd worden.  In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zal Oosternijkerk een volwaardige gesprekspartner zijn.

Eind januari 2019 zal de officiële aftrap zijn en gaan we kijken hoe dit hele project handen en voeten te geven.

Freerk de Beer

 

Bollingawier winnaar voorronde slimste dorp

Vrijdagavond 19 oktober vond in dorpshuis de Terp de voorronde plaats van ‘het slimste dorp van Friesland’.
Een zestal teams moesten zo’n 80 zeer pittige en uiteenlopende vragen over muziek, media, fryslân, algemene kennis en sport en spel goed weten te beantwoorden.
Een zeer (in)spannende, maar ook gezellige competitie die met een klein puntenverschil  tussen  de Skille Ploech en Bollingawier werd gewonnen door het team van Bollingawier. 
Zij gaan dan ook door naar de regiofinale, dat volgend jaar februari plaats zal vinden.

Brug over de vaart

Na jarenlange voorbereidingen is de brug geplaatst over de vaart in Oosternijkerk. Dit is een project waarbij  het initiatief vandaan komt bij de IJsvereniging en het Dorpsbelang Oosternijkerk en dat mogelijk gemaakt is door diverse sponsoren.
Een uniek project, ook voor de Gemeente. Als de brug klaar is valt hij namelijk onder verantwoordelijkheid, beheer en onderhoud van de Gemeente.

Voor meer info en foto’s kunt u kijken op RTV NOF en Waldnet