Oosternijkerk toen en nu.

Foeke Sjoerdsstrjitte, anno 2016

Foeke Sjoerdsstrjitte, 1948. De derde foto van deze straat, nu van net na de oorlog. Dat is goed te zien als deze foto vergeleken wordt met die van 1937: vrijwel alle bomen zijn verdwenen, opgestookt in de kachel tijdens de koude oorlogswinters toen er gebrek aan brandstof was. Links het in 1911 gebouwde lokaal van de hervormde gemeente, bereikbaar over een pad tussen twee hoge heggen door, vanaf De Buorren. Dit donkere weggetje was een geliefd plekje voor de jeugd: verliefde paartjes waren hier na de vergaderingen van de jongelingenverenigingen onttrokken aan de ogen van nieuwsgierige voorbijgangers! De straat is na de demping van de vaart in 1919 nog steeds niet gevloerd, alleen langs de huizen is een pad aangelegd, afgescheiden door een rij karakteristieke witte paaltjes. Het eerste huis rechts is de bakkerij van Symen Boersma, in 1949 opgevolgd door zijn schoonzoon Siemen Heeringa. Twee huizen verder staat een hoog gebouw van twee verdiepingen, voorheen een herberg waarbij de herbergier en zijn gezin mogelijk op de eerste verdieping woonde. In 1948 woonde hier het gezin van Boate Nieuwland (tot 1952). Helemaal achteraan het hek om de Doktersfiif, het weiland van vijf pondemaat groot waar voorheen dokter Fehrman zijn paarden liet grazen. De wapperende was daar aan de lijn vormde soms een beletsel voor de Meinsma’s als zij naar dat land wilden om de koeien te melken: ze moesten eerst die was van de lijn halen anders durfden de paarden daar niet langs!31 31a