Oosternijkerk toen en nu.

Foeke Sjoerdsstrjitte anno 2016

Foeke Sjoerdsstrjitte, 1957. De laatste foto van deze straat: wat is er veel veranderd in 10 jaar tijd! Voor het eerst is de weg gevloerd, dat gebeurde tijdens de aanpassing van de straten in het dorp in 1955-56. De straat kwam 20 cm hoger te liggen waardoor er allemaal hogere stoepen voor de huizen moesten worden aangelegd, anders stroomde het water zo vanaf de straat de huizen binnen! De beschermende heg voor verliefde paartjes is verdwenen want er is een nieuwe ingang gemaakt voor het hervormde lokaal aan de straatkant (in 1959 werd het lokaal vergroot met een hal en een aanbouw naar achteren). De oude bakkerij is afgebroken en op dezelfde plaats veel hoger opgebouwd door de pas zelfstandig geworden timmerman Harm Holwerda; op de foto legt schilder Eelke de Vries de laatste hand aan het schilderwerk. De oude herberg is ook verdwenen en het huis is met dezelfde stenen een stuk lager weer opgebouwd voor Geert en Sijke Torensma door timmerman Simen Zijlstra. Het pand ernaast, links van de lantaarnpaal, werd in 1912 door kleermaker Yme Veenstra gebouwd en zijn weduwe, ‘kleanmakkers’ Duodsje’, heeft er tot 1948 gewoond. Nadien woonde ‘baas bliksem’ er, smid Anne van Driesum die zijn bijnaam dankte aan de stevige woorden die hij gebruikte als het niet lukte als hij paarden aan het beslaan was. Na 1972 woonde Walter Heintze er, de eerste buitenlander die een tweede huis in Oosternijkerk had. Mooi is dat de oude naam van de straat hier voor het eerst op een foto staat genoemd.32 32a