Oosternijkerk toen en nu.

De Buorren anno 2016

De Buorren, 1937. Dat deze foto van vóór de oorlog is, is duidelijk te zien aan de vele bomen die toen aan De Buorren stonden en in de laatste oorlogswinters in de Oosternijkerker kachels zijn opgestookt. Daardoor is er weinig bijzonders op deze foto te zien, daarvoor is foto 6 uit deze serie meer geschikt. Links is eigenlijk helemaal niets te onderscheiden al moet ter hoogte van de fiets nu De Buorren 15 zijn. Op de achtergrond de gereformeerde pastorie en midden op de weg (?) een richtingaanwijzer, rechts daarvan de homeie van de boerderij van Anne Ages de Jong. Het eerste huis rechts wordt nu bewoond door Jan en Anja Bandstra, let op het keurige hek daarvoor. Duidelijk is dat de huidige weg sinds 1956 een stuk breder geworden is. Het iets naar voren uitstekende huis daarnaast, nu de tuin van de Bandstra’s, werd van 1935 tot 1952 bewoond door Jan Tjallings Holwerda. Voor hem woonden o.a. Berend Sybes Visser en de weduwe van Aebele Romkes Talstra er. Na hem woonde zijn weduwe er nog tot 1953 waarna het huis, waarin lange tijd een winkeltje was gevestigd, afgebroken.

34 34-a