Oosternijkerk toen en nu.

De Buorren anno 2016

De Buorren, 1930. Gezicht richting gereformeerde pastorie. Links het huis, gebouwd in 1822 waarin tot 1883 het hoofd der openbare school woonde. Aaltje Kingma-Ritskes begon er in 1929 een winkel en kapperszaak in. Zij was de weduwe van Jacob Haikes Kingma die in de Eerste Wereldoorlog was gemobiliseerd, met een longontsteking thuis kwam en op 7 juni 1915 overleed, zijn vrouw met vijf kinderen achterlatend en een zesde kind op komst. Dat was Jacob Jacobs Kingma, geboren in februari 1916, die zijn moeder als kapper opvolgde en in 1951 emigreerde. Het huis rechts was een slagerij, Fedde en Egbert de Vries woonden er lange jaren voor Brand Holwerda in 1956 de woning verbouwde waardoor de slagerswinkel aan de straatkant kwam met een deur aan de rechterkant. Het pand ernaast was de smederij van Jan Postma, maar die stierf in 1919 aan de Spaanse griep. Smidsknecht Anne van Driesum hielp de weduwe ‘Smids’Anna’ door de tijd voor hij zelf een smederij aan de Langgrousterwei overnam. In 1956 zat Sieger Cuperus in deze woning en hij ruilde met Haike Jacobs Kingma, die alles verbouwde en er een zuivelwinkel in begon. Cuperus ging naar de overkant, het huis iets links van het midden, waar hij een winkel in galanterieën en landbouwbenodigdheden had. Zie ook foto nummer 5 in deze reeks.
33 33a