Afscheid gemeente Dongeradeel met “Noordenbos & Ko”

Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Dongeradeel op in de gemeente
Noardeast-Fryslan. Om op een bijzondere manier afscheid te nemen van Dongeradeel is er een werkgroep opgericht die het afscheid organiseert.

Als dorpsbelang Oosternijkerk hebben we ons, samen met nog een aantal andere dorpen, aangemeld om mee te doen met het afscheidsprogramma.

Ieder bezoeker is welkom geheten met koffie en een stukje oranjekoek waarna men kon genieten van “Noordenbos & Ko”