Oosternijkerk – Dorps Ontwikkelings Maatschappij 2.0

In 2012 zijn er in Dongeradeel vier dorpen aangewezen voor het experiment DOM 1.0. Dit waren de dorpen met een beschermd dorpsgezicht.  Het doel was  het behouden, versterken van aantrekkelijke  duurzame woonmilieus in en rond beschermde dorpsgezichten.  Voorbeeld hiervan is  het herinrichten van het plein voor café Veldzicht in Metslawier. Dit initiatief is door DOM Metslawier in samenwerking met de gemeente gerealiseerd

Halverwege juni werden wij als dorpsbelang benaderd vanuit de gemeente omdat Oosternijkerk was geselecteerd als dorp voor het oprichten van een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM 2.0).

Een initiatief van gemeente en provincie waarbij de leefbaarheid  in de dorpen centraal staat. Er waren in totaal 30 dorpen geselecteerd  waarvan acht uit de DDFK gemeente. Uiteindelijk zouden hier elf dorpen van over moeten blijven. Na een periode van onderzoeken en waarin de verschillende buurtverenigingen zijn betrokken hebben we een gezamenlijk plan gemaakt. Dit plan is 30 september gepresenteerd aan gemeente en provincie. In een korte pitch konden de deelnemende dorpen hun plannen met betrekking tot de leefbaarheid in hun dorp presenteren. Het plan van Oosternijkerk waarin wij het dorpshuis en het dorpshuisplein centraal hebben staan werd als beste beoordeeld. Met gevolg dat wij als Oosternijkerk een dorpsontwikkelingsmaatschappij kunnen oprichten.

 

Wat is een DOM?

De dorpsontwikkelingsmaatschappij  werkt nauw samen met het dorpsbelang.  Een Dom bestaat uit ondernemende inwoners die samenwerken met de overheid (gemeente en provincie) om het dorp leefbaar te maken en te houden,  om  samen plannen ontwikkelen en hierover te beslissen op basis van gelijkwaardigheid.

Een project VOOR en DOOR dorpsbewoners om de leefbaarheid in een dorp te vergroten

Het dorp draagt initiatieven aan welke de Dom bespreekbaar maakt bij de diverse betrokkene instanties en toets deze op haalbaarheid.  Waar nodig  zal de gemeente ondersteunen op het gebied van het aanvragen van subsidies of het faciliteren van diensten.

De grootste winst voor het dorp is dat lijnen naar de gemeente en provincie zeer kort zijn. Tweemaandelijks is er overleg met gemeente waar ook de betrokkene wethouder aan tafel zit. Beslissingen kunnen hierdoor sneller worden genomen en werkzaamheden kunnen samengevoegd worden.  In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zal Oosternijkerk een volwaardige gesprekspartner zijn.

Eind januari 2019 zal de officiële aftrap zijn en gaan we kijken hoe dit hele project handen en voeten te geven.

Freerk de Beer