Oosternijkerk toen en nu.

De eerste twee huizen Ald Tún, anno 2016

Ald Tún, 1934. Gezien vanuit De Buorren richting Nes. Dit punt wordt vaak de Nesser-hoeke genoemd. Voordat er straatnamen kwamen in Oosternijkerk (1973-1974) werd deze buurt (eerst) de Tunen of (later) de Nijbuorren genoemd, waarschijnlijk vanwege de nieuwe huizen die er in de dertiger jaren werden gebouwd. Het huis links op de foto is al van 1909 en werd jarenlang bewoond door de familie Blom. Tussen de beide huizen op de foto werd in 1921 een pakhuis gebouwd voor koopman S.R. Blom, deze familie had jarenlang een aardappelhandel. De boerderij is van de familie Stiemsma maar werd ook jarenlang bewoond Riep en Jantsje Blom. De ruimte tussen de huizen en de boerderij was toen nog opvallend leeg. De weg lijkt aan een opknapbeurt toe, maar ja, veel verkeer was er in die dagen nog niet, op paard-en-wagens na.

19 a 19

Lifestyle Markt “ Rûnom de Donger” in Oosternijkerk groot succes.

Donderdag 6 oktober jl. werd in Oosternijkerk op initiatief van de dorpsbelangen Nes en Oosternijkerk een lifestyle markt gehouden. Deze markt is zeer goed bezocht.
Om 13.00 werd de markt geopend door Anke Bijlsma. Zij bracht naar voren dat, hoewel we in een krimpregio wonen, waar we veel te maken hebben met vergrijzing, onze voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en wonen voor ouderen maar ook voor onze kinderen op peil moeten houden. Anke maakt ook deel uit van het actiecomité Red de Sionsberg en benadrukte dat het behoud van De Sionsberg voor onze regio heel erg belangrijk is.

Lees verder

Oosternijkerk toen en nu.

Voormalige smederij aan De Buorren, anno 2016

Oude Fietsenmakerij/Smederij, 1933. Tot 1908 was Sieger Rozendal smid in de oude smederij aan de Langgrousterwei. Vanwege zijn gezondheid moest hij met die smederij stoppen, maar hij kon het smidswerk niet laten en begon op deze plaats een fietsenmakerij. De zaken gingen goed en in 1925 werd in het rechter gedeelte een smederij aangebouwd. Zoon Wiltje nam na hem de smederij annex fietsenmakerij over en geregeld was zijn zaak een soort van ‘soos’: (oudere) mannen kwamen hier bijeen om een praatje te maken. Kleinzoon Sieger Rozendal zag dat anders en sloot in 1974 die ouderensoos. Geheel rechts op de foto de oude Sieger Rozendal met links naast hem Wiltje Rozendal die met een band bezig is. De anderen zijn vlnr: Jan Postma, Thomas de Wilde, Livius Wouda, Rense Cuperus, Hendrik Heeringa, Christiaan de Wilde en Martha Rozendal.18 a 18

Oosternijkerk toen en nu

Kerkgebouw De Bining, voorheen het gereformeerde kerkgebouw, anno 2016

Gereformeerd Kerkgebouw, 1928. Na een lange aanloop kwam in 1890 ook in Oosternijkerk de Doleantie tot stand. Op 17 maart 1890 werd de eerste kerkenraad bevestigd en al op 16 november van datzelfde jaar kon dit kerkgebouw worden ingewijd. In 1910 werd er aan de achterkant een lokaal aangebouwd, maar een grotere ingreep was de aanbouw van de rechter zijvleugel in 1939. De foto is van voor die tijd want rechts is nog het ‘hoge-nood-gebouwtje’ te zien, voor velen noodzakelijk tijdens de soms wel twee uur durende kerkdiensten. Sinds 2006 is er weer één Protestantse Gemeente in het dorp en kreeg deze kerk de naam ‘De Bining’, daarmee de verbinding uitdragend die na 116 jaar van scheiding weer plaatsvond.

17 a 17