Veranderingen voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Veranderingen voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Met alle veranderingen in de zorg krijgen mantelzorgers en zorgvrijwilligers een steeds grotere rol en wordt de gemeente nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor ondersteuning van hen.

Wat verwachten we voor het komende jaar? Welke kansen zien we? Wie en wat is daarvoor nodig?  Hoe kunnen we samenwerken? Wat kan de gemeente meenemen vanuit de mantelzorgers m.b.t. beleidsontwikkeling?

Om een helder beeld van feiten en verwachtingen te krijgen nodigen we u uit voor een interactief gesprek. Met elkaar en met de wethouders mevr. P. de Graaf (Dongeradeel) en dhr. R. Bos (Dantumadiel). Ook de beleidsmedewerkers Welzijn van beide gemeenten zijn aanwezig.   

Wanneer het nodig is dat u thuis wordt vervangen, kunt u contact opnemen met Mantelzorg Dokkumer-Wâlden, tel.: 0519-292223.