Oosternijkerk toen en nu.

Sint Cecilia, 1928. Dit kerkgebouw moet rond 1200 tot stand zijn gekomen, de toren is in ieder geval van die tijd, het schip is later nog eens vergroot. Gedacht wordt dat monniken van het klooster Mariëngaarde de initiatiefnemers zijn geweest; Cecilia, heilige van de muziek, was de geliefde heilige van de bekende abt van dit klooster, Freark fan Hallum. Na de reformatie ging het voorheen katholieke kerkgebouw over naar de hervormden, sinds 2005 hoort het gebouw bij de Protestantse Gemeente Oosternijkerk. In 1935 werd het interieur van de kerk behoorlijk aangepast waarbij ook het raam in het koor (links) werd gedicht en daar een deur werd ingebroken. De toren werd in 1970 gerestaureerd, waarna in 1991 het interieur grootscheeps werd aangepakt. De laatste restauraties vonden plaats in 2001 en 2015 toen o.a. het voegwerk van de toren werd vernieuwd.

Het hervormde kerkgebouw, nu de Sint Caecilia geheten, anno 2015

kerk1 kerk2

Oosternijkerk toen en nu.

Foeke Sjoerdsstrjitte, anno 2016

Foeke Sjoerdsstrjitte, 1923. Een paar jaar eerder, 1919, was de gracht rondom de in 1913 nieuw gebouwde pastorie (geheel links) gedempt na een aantal dodelijke ongevallen waarbij mensen bij nacht en ontij in deze gracht zijn verdronken. Het hervormd verenigingsgebouw in het midden van de foto werd in 1911 gebouwd en in 1959 vergroot. In het huis op de hoek rechts (onzichtbaar) woonde eens Foeke Sjoerds, schoolmeester en geschiedschrijver, vandaar de naam van deze straat. De school was het eerste gebouw aan de rechterkant van deze straat; zijn er daarom zoveel kinderen te zien? Voorheen noemde men deze straat “It Lykpaad” omdat elke begrafenisstoet hierlangs naar het kerkhof werd geleid.

foeke 1 foeke 2

Oosternijkerk toen en nu.

Hoek De Lyts Ein-De Buorren in 2016.

De Buorren, 1910. Links een gebouw met drie woningen op de hoek met De Lyts Ein. Zij vormden eerder de “kop” (de eerste twee) en de “hals” (het derde huis, waarvan het dak omhoog is gebracht) van een boerderij. In het eerste huis had Jan Barwegen een winkeltje in huishoudelijke artikelen: in de tuin is links een theeblik te herkennen. Het huis dwars op de straat hoorde toen nog bij het kunstmestpakhuis, nadien werd het bewoond door busondernemer Ealse Weidenaar. Vreemd genoeg is deze weg “Verboden voor Motorrijtuigen behalve Tweewielers”, zoals het bord aangeeft. En dat terwijl het de doorgaande weg naar Nes was; het zal te maken hebben gehad met het vrijwel afwezig zijn van auto’s in die tijd. De mensen staan roerloos naar de fotograaf te kijken, daar heeft de koe geen boodschap aan: hij beweegt net zijn kop!

13321868_167905096945777_982201660932382548_n 13335911_167904640279156_2819092851204353873_n

Oosternijkerk toen en nu.

De Lyts Ein, 2016 richting De Buorren.

De Lyts Ein, 1910. Op deze foto is De Lyts al niet klein (lyts) meer: het huis met de twee hoge deuren, gebouwd in 1876, was lange tijd het laatste gebouw in deze straat. Het is gebouwd als herberg en timmerzaak en dat is het zeker tot 1942 gebleven. De twee deuren vormden de zogenaamde “trochreed”: de herbergbezoeker kon zijn paard-met-koets aan de ene kant naar binnen rijden en door de andere deur weer naar buiten. Ook twee huizen meer naar links was een timmerzaak gevestigd. Het eerste huis links is gebouwd in 1906 en meester Gaasterland was de eerste bewoner. Het boerderijtje midden op de foto is van 1896 en werd 100 jaar later geheel afgebroken waarna de huidige woning werd gebouwd. Dat de huizen links op een weiland werden gebouwd, blijkt uit de sloot die daar nog steeds loopt; bruggetjes zorgen voor de verbinding met de weg.

13237750_163692027367084_8430401924949943477_n 13254196_163692414033712_6039802214927495008_n

Oosternijkerk toen en nu

De Buorren, 1918. Het huis links op de foto was eerst het woonhuis bij een boerderij en van 1883 tot 1933 de onderwijzerswoning van het hoofd van de Openbare School. Die school kwam in de plaats van de afgebroken schuur, gelegen achter de woning. Het huis ernaast was een bakkerij. De boerderij rechts is in 1871 gebouwd waarbij het hele gebouw werd omgedraaid: het woonhuis lag daarna aan de Mûnewei. Op de achtergrond in het midden het in 1910 gebouwde woonhuis van de boer die eerst op de boerderij rechts woonde. Na 1920 werd het de gereformeerde pastorie.

De Buorren 2016 richting het oosten, halverwege de Boate’ Hoeke,

13221027_159069187829368_2144168409021218693_n 13240047_159069007829386_8860394008178130483_n