Oosternijkerk toen en nu.

Alt Tún, anno 2016

Ald Tún, 1937. In een paar jaar tijd veranderde er veel aan de Ald Tún, zie ook de foto uit 1934. Eerst bouwde Thomas de Wilde een woning met timmerloods (achter de boom in het midden van de foto) en direct daarna bouwde de firma De Wilde een woning voor de familie Stiemsma, de buurlui op de boerderij even verderop, maar nu onzichtbaar door de bomen en nieuwe huizen. De weg ziet er wat beter uit, het robuuste hek aan de rechterkant van de weg mag er ook zijn. De elektriciteitspalen zijn nog volop aanwezig. Begin zeventiger jaren is de laatste ruimte op dit stuk Ald Tún nog weer opgevuld met een blokje twee-onder-een-kap-woningen. Verderop richting Nes staan nog meer huizen, zodat deze straat in totaal 32 nummers telt, dus 16 huizen aan deze kant van de straat.

20 A 20

Oosternijkerk toen en nu.

De eerste twee huizen Ald Tún, anno 2016

Ald Tún, 1934. Gezien vanuit De Buorren richting Nes. Dit punt wordt vaak de Nesser-hoeke genoemd. Voordat er straatnamen kwamen in Oosternijkerk (1973-1974) werd deze buurt (eerst) de Tunen of (later) de Nijbuorren genoemd, waarschijnlijk vanwege de nieuwe huizen die er in de dertiger jaren werden gebouwd. Het huis links op de foto is al van 1909 en werd jarenlang bewoond door de familie Blom. Tussen de beide huizen op de foto werd in 1921 een pakhuis gebouwd voor koopman S.R. Blom, deze familie had jarenlang een aardappelhandel. De boerderij is van de familie Stiemsma maar werd ook jarenlang bewoond Riep en Jantsje Blom. De ruimte tussen de huizen en de boerderij was toen nog opvallend leeg. De weg lijkt aan een opknapbeurt toe, maar ja, veel verkeer was er in die dagen nog niet, op paard-en-wagens na.

19 a 19

Lifestyle Markt “ Rûnom de Donger” in Oosternijkerk groot succes.

Donderdag 6 oktober jl. werd in Oosternijkerk op initiatief van de dorpsbelangen Nes en Oosternijkerk een lifestyle markt gehouden. Deze markt is zeer goed bezocht.
Om 13.00 werd de markt geopend door Anke Bijlsma. Zij bracht naar voren dat, hoewel we in een krimpregio wonen, waar we veel te maken hebben met vergrijzing, onze voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en wonen voor ouderen maar ook voor onze kinderen op peil moeten houden. Anke maakt ook deel uit van het actiecomité Red de Sionsberg en benadrukte dat het behoud van De Sionsberg voor onze regio heel erg belangrijk is.

Lees verder

Oosternijkerk toen en nu.

Voormalige smederij aan De Buorren, anno 2016

Oude Fietsenmakerij/Smederij, 1933. Tot 1908 was Sieger Rozendal smid in de oude smederij aan de Langgrousterwei. Vanwege zijn gezondheid moest hij met die smederij stoppen, maar hij kon het smidswerk niet laten en begon op deze plaats een fietsenmakerij. De zaken gingen goed en in 1925 werd in het rechter gedeelte een smederij aangebouwd. Zoon Wiltje nam na hem de smederij annex fietsenmakerij over en geregeld was zijn zaak een soort van ‘soos’: (oudere) mannen kwamen hier bijeen om een praatje te maken. Kleinzoon Sieger Rozendal zag dat anders en sloot in 1974 die ouderensoos. Geheel rechts op de foto de oude Sieger Rozendal met links naast hem Wiltje Rozendal die met een band bezig is. De anderen zijn vlnr: Jan Postma, Thomas de Wilde, Livius Wouda, Rense Cuperus, Hendrik Heeringa, Christiaan de Wilde en Martha Rozendal.18 a 18