Oosternijkerk toen en nu.

Foeke Sjoerds Skoalle, anno zomer 2016

Christelijke School, 1953. Twee schoolgebouwen op één foto gevangen, links de in 1902 gebouwde tweede christelijke school en rechts het derde schoolgebouw uit 1950. De foto moet in 1953 gemaakt zijn want toen werd er aan de vierklassige school een vijfde lokaal bijgebouwd: de nieuwe school was al te klein geworden. Helaas was dat vijfde lokaal maar een paar jaar in gebruik omdat ook in Oosternijkerk toen de naoorlogse emigratie op gang kwam. Het eerste christelijke schoolgebouw van Oosternijkerk kwam gereed in maart1868, nadat de schoolvereniging al in 1866 was opge-richt. De school uit 1950 werd genoemd naar de geschiedenisschrijver Foeke Sjoerds die van 1742-1770 onderwijzer in Oosternijkerk was.

16 a 16

Oosternijkerk toen en nu

Gereformeerde Pastorie, 1930. De in 1890 opgerichte Gereformeerde Kerk te Oosternijkerk had van 1894 tot 1920 een pastorie op een achterafplaats aan het Lykpaad. Dat voormalige doktershuis was erg aan onderhoud toe waarvoor grote kosten gemaakt zouden moeten worden. Daarom werd besloten om deze woning, op een veel betere stand, aan te kopen. Dit huis is in 1910 gebouwd voor boer B.I. Heeringa, bewoner van de boerderij er tegenover. In 1920 kwam hier de eerste predikant wonen en tot 1999 is het huis steeds in gebruik geweest als pastorie. Na het ontstaan van de Protestantse Gemeente Oosternijkerk is een nieuwe pastorie gebouwd en werd de oude pastorie door opeenvolgende bewoners voor verval bewaard.

Voormalige gereformeerde pastorie, anno 2016
15 15A

Oosternijkerk het Slimste Dorp?

In oktober 2016 gaat in Friesland de kennisquiz ‘Het Slimste Dorp van Friesland’ van imagesstart. Hierin wordt een ieder dorp uitgedaagd om via verschillende rondes het slimste dorp van de provincie Friesland te worden. De quiz is qua niveau te vergelijken met het bordspel Triviant en bestaat uit 80 vragen over muziek, geschiedenis, sport, Friesland, wetenschap en diverse algemene kennis. Een team dat meespeelt moet uit 5 personen bestaan, ongeacht samenstelling en leeftijd. Iedereen kan dus meedoen!

Lees verder

Oosternijkerk toen en nu

Voormalige hervormde pastorie, anno 2011

Hervormde Pastorie, 1930. Op deze plaats moet honderden jaren een pastorie hebben gestaan. Vrijwel zeker vanaf 1700 en zeker vanaf 1794 als de oude pastorie wordt afgebroken en een nieuwe wordt opgebouwd. Na 1900 vertoont dat gebouw steeds meer gebreken en houdt dat het benoemen van nieuwe predikanten tegen. Daarom wordt er in 1912 besloten het oude gebouw af te breken en een nieuwe pastorie op te bouwen waarin in 1913 de nieuw benoemde predikant komt wonen. De gracht vóór de pastorie wordt gedempt, de gracht ernaast zal nog tot 1919 open blijven. De tuin om de pastorie was destijds veel groter en liep tot achter het in 1957 opgerichte bankgebouw. Tot 1984 is het gebouw als pastorie in gebruik gebleven.

 

 

 

14A 14b 

Oosternijkerk toen en nu.

Mûnewei, 1960. Pas in 1974 kregen de straten in Oosternijkerk officiële namen. Wat de inwoners destijds de “Dokkumerwei” noemden, kreeg toen de naam Mûnewei toegewezen als herinnering aan de molen die van 1872 tot 1893 aan het eind van deze straat heeft gestaan; een brand maakte een eind aan het bestaan van die molen. Het tweede huis van links is het in 1935 gebouwde doktershuis, het derde huis stond hier al in 1915. Een aantal bruggetjes is vervangen door een dam, maar dat de huizen oorspronkelijk op bouwland aan de andere kant van die sloot zijn gebouwd, is nog wel te herkennen. De in de oorlog gekapte bomen zijn vervangen door nieuwe exemplaren die al behoorlijke afmetingen aannemen.

Mûnewei richting Niawier anno 2016

maandag 1 mandag 2

Oosternijkerk toen en nu.

Mûnewei, 1936. Het is volop zomer waardoor de huizen een beetje verscholen zijn achter het gebladerte van de aanwezige bomen. De auto staat voor het huis van dokter Dekker; hij liet dat huis in 1935 bouwen en heeft er tot 1966 steeds gewoond. Daarna werd het huis verhuurd en gebruikten de achtereenvolgende dokters van Ternaard het tot 1993 om er spreekuur te houden. De inmiddels verdwenen bruggetjes over de sloot herinneren er aan dat deze huizen zijn gebouwd op voormalig bouwland, de elektriciteitspalen hebben intussen vervanging gekregen onder de grond. Linksachter de boerderij die in 1871 “andersom” werd gezet, rechts daarnaast het elektriciteitshokje dat midden op het kruispunt staat.

De Mûnewei, anno 2016reinder 2 reinder1

 

Oosternijkerk toen en nu.

Langgrousterwei, 1918. Links café Het Hoekje, hier met klimop maar op andere foto’s soms ook zonder. In dit pand is al sinds 1834 een herberg gevestigd. Het huis rechts is in 1906 gebouwd en was in eerste instantie bedoeld voor gasten van de herberg, later woonde de gewezen herbergierster er zelf. Het torentje hoort bij het gereformeerde kerkgebouw, gesticht na de doleantie in 1890. Sinds 2005 wordt het gebouw “De Bining” genoemd en hoort het bij de Protestantse Gemeente Oosternijkerk. Verderop in deze straat, maar op de foto niet zichtbaar, werd in 1868 de christelijke school gebouwd. Het huidige gebouw, de Foeke Sjoerds Skoalle genoemd, is van 1950 maar werd verschillende keren verbouwd en uitgebreid.

Hoek Langgrousterwei-De Buorren anno 2016