informatie Opstapper NO Fryslân

We brengen u graag waar u wilt zijn. Ook naar kleinere plaatsen in de provincie Fryslân
waar geen lijnbus rijdt. Dat bent u inmiddels van ons gewend. Vanaf 15 december
2013 wordt reizen naar kleinere (dorps)kernen nog makkelijker. In Noordoost-Fryslân
laten we onze Opstapper een jaar lang rijden via vijf vaste routes. En kijken we of dat
voor u prettig werkt. U reserveert de Opstapper gratis en voor een enkele rit betaalt u
vanaf 15 december geen € 4,- maar slechts € 2,50. Goede reis!

Voor verder info klik 100500240_Opstapper