Nieuwsbrief Fryske Grûn NEF

Download hier de nieuwsbrief nieuwsbriefFG NEF

Met deze nieuwsbrief wil stichting Fêste Grûn de verenigingen dorpsbelangen en daarmee onze dorpsbewoners van Easternytsjerk informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van gaswinning. Op de website en Facebookpagina van Fêste Grûn treft u steeds de laatste nieuwsberichten aan.

Ledenvergadering “de laatste eer” maandag 17 februari

Dit jaar wordt de jaarlijkse ledenvergadering van “de laatste eer” gehouden in het crematorium en uitvaartcentrum te Dokkum.

Na de vergadering zal er een rondleiding worden georganiseerd.

Alle leden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

De vergadering vind plaats op maandag 17 februari om 20:00 uur.

Wilt u deze vergadering bijwonen, maar hebt u geen vervoer?

Geen probleem, u kunt contact opnemen met Benno Holwerda op 242212. Er kan dan voor vervoer gezorgd worden.

Op de webpagina van “de laatse eer” treft u de agenda aan voor deze avond.

AED Oosternijkerk

Afbeelding

Uitnodiging

(Herhaling) Training AED bediening / reanimatie

Om levensreddend te kunnen handelen.

Woensdag 5 februari 2020

om 19.30 uur

in Dorpshuis De Terp.

 

 

Gratis cursus Politiek actief

Gratis cursus Politiek Actief (LET OP! aanmelden kan tot 5 okt).

 

Vraagt u zich wel eens af hoe beslissingen worden genomen in de gemeenteraad, de provincie of zelfs Europa? Denkt u wel eens dat u het beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen in de gemeente, maar weet u niet hoe? U ontdekt het met de cursus Politiek Actief.

Over de cursus

De cursus Politiek Actief van gemeente Noardeast-Fryslân is gratis voor alle inwoners. De cursus is interessant voor:

 • Wie wil weten hoe de politiek en de overheid werkt;
 • Wie wil weten hoe je invloed kunt uitoefenen op de gemeente(raad);
 • Wie misschien zelf politiek actief wil worden.

Ook als u géén ambities hebt om politiek actief te worden, bent u hartelijk welkom.

Aanmelden
Kan tot 5 oktober, door een e-mail met uw naam en contactgegevens te sturen aan f.koster@noardeast-fryslan.nl.

Programma

De cursus bestaat uit vijf avonden. Alle bijeenkomsten zijn in de raadzaal van het gemeentehuis in Kollum.

 • Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking
  Dinsdag 15 oktober 2019 (19.30 – 22.00 uur)

  • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
  • Hoe werken de Europese Unie, Rijksoverheid en Provincies?
  • Benoeming burgemeester
  • Verkiezingen / politieke partijen
 • Bijeenkomst 2: de gemeente
  Dinsdag 29 oktober 2019 (19.30 – 22.00 uur)

  • Hoe werkt de gemeente?
  • De besluitvorming binnen de gemeente
  • Hoe beïnvloed je de besluitvorming?
 • Bijeenkomst 3: de gemeenteraad

Dinsdag 12 november 2019 (19.30 – 22.00 uur)

 • Taken en rollen van de gemeenteraad
 • De gereedschapskist van een raadslid
 • Basiskennis gemeentefinanciën
 • Speeddaten met gemeenteraadsleden
 • Bijeenkomst 4: training debatteren

Dinsdag 26 november 2019 (19.30 – 22.00 uur)

 • Bijeenkomst 5: bijwonen Raadsbijeenkomst

Donderdag 19 december 2019 (18.00 – 21.30 uur)

Locatie

In de raadzaal van het gemeentehuis in Kollum. Na de hoofdingang direct naar rechts.


Nog vragen?

Stel ze gerust aan griffier Sytze Dijkstra,

via s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl of 0519 – 298877.

 

Cursus politiek actief (druk op de foto voor een printbaar exemplaar ).

Meld en adviespunt verward gedrag

 

 

 

 

 

Meld en adviespunt verward gedrag druk op de link om het in PDF te openen (ek yn it Frysk).

 

Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via het

Meld- en adviespunt verward gedrag

Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken voor het stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom een persoon met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft te worden.

Wat is verward gedrag?

Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken na een grote emotionele gebeurtenis. Vaak zoekt iemand uit zichzelf geen hulp.

Hoe doe ik een melding?

Dat kun je telefonisch via 0800-1771 of digitaal via het formulier op http://www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag doen. De medewerkers van het meld- en adviespunt zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat toe om snel passende hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties die al betrokken zijn. Het meld- en adviespunt zorgt ervoor dat signalen rondom personen met verward gedrag vroegtijdig worden opgepakt. Zo voorkomen ze dat een situatie uit de hand loopt en onnodig onrust en leed veroorzaakt.

Meer informatie

Het meld- en adviespunt is gewenst omdat het aantal meldingen rondom personen met verward gedrag de laatste jaren stijgt. Op dit moment komen veel meldingen bij de politie binnen, maar wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit en de veiligheid niet in het geding is, is dit niet de aangewezen instantie. Vaak ligt er onder dergelijke meldingen een zorgbehoefte. Daar kan het meld- en adviespunt bij helpen. Op http://www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag vind je meer informatie en een animatievideo over hoe het meld- en adviespunt werkt.