Werkzaamheden aan de “Grutte Dijk”

Goedendag,

Namens de provincie Fryslân willen u op de hoogte stellen van de werkzaamheden aan de provinciale weg, de N358, tussen Ternaard en Metslawier. Vanaf 4 t/m 22 november 2019 werkt de provincie Fryslân hier aan de weg. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt en krijgt nieuwe kantmarkering conform de provinciale richtlijnen. De werkzaamheden splitsen we op in twee delen.

Metslawier
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 november werkt de provincie aan de weg tussen de rotonde Lauwersmeerweg (N358/N361) tot net voorbij de rotonde Metslawier. De verbinding Roptawei blijft beschikbaar.

Ternaard
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 november werkt de provincie Fryslân aan het tweede gedeelte. Dit is vanaf de Van Haringsmastraat (kom Ternaard) tot de kruising Wierumerwei/Ternaarderwei (begin 60 km-zone).

 

Hinder

Het autoverkeer kan in genoemde periodes er niet langs. Het verkeer naar Metslawier en Oosternijkerk leiden we om over Wetsens en Niawier. Het verkeer van Ternaard naar Oosternijkerk leiden we om over Hantum, Dokkum en Metslawier. Het doorgaand verkeer van/naar boot Ameland leiden we om via de N356/N361 (Brantgum/Dokkum). Zie omleidingsroutekaartjes op de mail.

Onderstaand de omleidingsmogelijkheden via Metslawier en Ternaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?
Meer informatie kunt u vinden op www.fryslan.frl/n358. Mocht u nog vragen hebben, kunt u telefonisch contact opnemen via 058-2925925 en vragen naar Nynke Bergema/Jan Wilkens of een mail sturen naar provincie@fryslan.frl.