Nieuwe wijkagent

De nieuwe wijkagent van Oosternijkerk is de heer Harry van der Laan.

Politie Dokkum.

 

Van der Laan als volgt bereikbaar:

  • het algemene landelijk nummer van de politie:  0900 8844
  • e-mail  harry.van.der.laan@politie.nl