Winnaars paasei verven 2019

Vandaag is de jury weer langs geweest op de basisschool om de mooiste eieren uit te zoeken. De eieren kunt u in de etalage van Piet de Boer bewonderen!
Hier kunnen de prijzen ook afgehaald worden! De winnaars zijn:

Groep 1;    Sietske Tilma
Groep 2;    Lieke de Jong
Groep 3;    Lisanne Kootstra
Groep 4;    Yfke Hannema
Groep 5;    Noa Bosgraaf
Groep 6;    Michelle Sijtsma, Niawier
Groep 7;    Iwan Brouwer
Groep 8;    Isa Groenwold

Aaicatcher;
Groep 8;    Richtje Bandstra

Oosternijkerk – Dorps Ontwikkelings Maatschappij 2.0

In 2012 zijn er in Dongeradeel vier dorpen aangewezen voor het experiment DOM 1.0. Dit waren de dorpen met een beschermd dorpsgezicht.  Het doel was  het behouden, versterken van aantrekkelijke  duurzame woonmilieus in en rond beschermde dorpsgezichten.  Voorbeeld hiervan is  het herinrichten van het plein voor café Veldzicht in Metslawier. Dit initiatief is door DOM Metslawier in samenwerking met de gemeente gerealiseerd

Halverwege juni werden wij als dorpsbelang benaderd vanuit de gemeente omdat Oosternijkerk was geselecteerd als dorp voor het oprichten van een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM 2.0).

Een initiatief van gemeente en provincie waarbij de leefbaarheid  in de dorpen centraal staat. Er waren in totaal 30 dorpen geselecteerd  waarvan acht uit de DDFK gemeente. Uiteindelijk zouden hier elf dorpen van over moeten blijven. Na een periode van onderzoeken en waarin de verschillende buurtverenigingen zijn betrokken hebben we een gezamenlijk plan gemaakt. Dit plan is 30 september gepresenteerd aan gemeente en provincie. In een korte pitch konden de deelnemende dorpen hun plannen met betrekking tot de leefbaarheid in hun dorp presenteren. Het plan van Oosternijkerk waarin wij het dorpshuis en het dorpshuisplein centraal hebben staan werd als beste beoordeeld. Met gevolg dat wij als Oosternijkerk een dorpsontwikkelingsmaatschappij kunnen oprichten.

 

Wat is een DOM?

De dorpsontwikkelingsmaatschappij  werkt nauw samen met het dorpsbelang.  Een Dom bestaat uit ondernemende inwoners die samenwerken met de overheid (gemeente en provincie) om het dorp leefbaar te maken en te houden,  om  samen plannen ontwikkelen en hierover te beslissen op basis van gelijkwaardigheid.

Een project VOOR en DOOR dorpsbewoners om de leefbaarheid in een dorp te vergroten

Het dorp draagt initiatieven aan welke de Dom bespreekbaar maakt bij de diverse betrokkene instanties en toets deze op haalbaarheid.  Waar nodig  zal de gemeente ondersteunen op het gebied van het aanvragen van subsidies of het faciliteren van diensten.

De grootste winst voor het dorp is dat lijnen naar de gemeente en provincie zeer kort zijn. Tweemaandelijks is er overleg met gemeente waar ook de betrokkene wethouder aan tafel zit. Beslissingen kunnen hierdoor sneller worden genomen en werkzaamheden kunnen samengevoegd worden.  In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zal Oosternijkerk een volwaardige gesprekspartner zijn.

Eind januari 2019 zal de officiële aftrap zijn en gaan we kijken hoe dit hele project handen en voeten te geven.

Freerk de Beer

 

Bollingawier winnaar voorronde slimste dorp

Vrijdagavond 19 oktober vond in dorpshuis de Terp de voorronde plaats van ‘het slimste dorp van Friesland’.
Een zestal teams moesten zo’n 80 zeer pittige en uiteenlopende vragen over muziek, media, fryslân, algemene kennis en sport en spel goed weten te beantwoorden.
Een zeer (in)spannende, maar ook gezellige competitie die met een klein puntenverschil  tussen  de Skille Ploech en Bollingawier werd gewonnen door het team van Bollingawier. 
Zij gaan dan ook door naar de regiofinale, dat volgend jaar februari plaats zal vinden.

Brug over de vaart

Na jarenlange voorbereidingen is de brug geplaatst over de vaart in Oosternijkerk. Dit is een project waarbij  het initiatief vandaan komt bij de IJsvereniging en het Dorpsbelang Oosternijkerk en dat mogelijk gemaakt is door diverse sponsoren.
Een uniek project, ook voor de Gemeente. Als de brug klaar is valt hij namelijk onder verantwoordelijkheid, beheer en onderhoud van de Gemeente.

Voor meer info en foto’s kunt u kijken op RTV NOF en Waldnet

Oproep voor afscheid gemeente Dongeradeel

Oproep voor afscheid gemeente Dongeradeel

Het afscheid van de gemeente Dongeradeel nadert. Nog een keer willen we de mooiste verhalen en foto’s verzamelen en bundelen in een herinneringskrant.

We zijn daarom op zoek naar:

  • 34-jarigen (geboren in Dongeradeel)
  • (trouw)foto’s die gemaakt zijn op bijzondere plekken in de gemeente
  • Sterke verhalen en markante personen uit het dorp
  • Gebeurtenissen uit de dorpen en iemand die daar mooi over kan vertellen
  • dat ene verhaal dat nog nooit eerder verteld is.

Tips graag sturen voor 8 oktober. De redeactie van de herinneringskrant neemt daarna zelf contact op voor het verhaal. Mailadres: mail@thea.frl. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij team communicatie. Mailadres communicatie@ddfk.nl.

Opgave voor Slimste dorp is nog mogelijk!

Niet vergeten!

Je kan je nog opgeven voor ‘Het slimste dorp van Friesland’        

Deze spannende maar vooral ook gezellige kennisquiz is op vrijdagavond 19 oktober om 19.45 uur in dorpshuis de Terp.

Je team moet uit maximaal 5 personen bestaan (minder mag dus ook) en je krijgt in verschillende rondes vragen over muziek, sport, wetenschap, film, Friesland en andere kennisvragen.

Opgeven kan via; jthemmenwestra@gmail.com

Net stinne, mar hinne!!

 

 

 

Wrâldwizer; nieuwe naam basisschool Oosternijkerk en Niawier

20 juli is de nieuwe naam voor de basisschool onthuld.

CBS ‘By de Boarne’ te Niawier en de ‘FoekeSjoerdsSkoalle te Oosternijkerk gaan per 1 augustus 2018 samen verder onder de  naam: “Wrȃldwizer”.

De bedenkers omschreven het als volgt:

We hebben gekozen voor een mooie Friese naam, er is nog geen basisschool met deze Friese naam. De naam staat voor uitdaging en avontuur, vrede en respect, warmte en openheid, plezier, zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die een kind nodig heeft om de weg te vinden in onze wereld.

 

Uitnodiging – bijeenkomst openbaar vervoer

UITNODIGING

Busvervoer in de toekomst

Naar aanleiding van de enquête  “Openbaarvervoer Fryslân” van de provincie Fryslân,  die eind vorig jaar naar alle inwoners van Oosternijkerk is gegaan,  is er dinsdag 27 juni om 19.30 uur een bijeenkomst in dorpshuis “De Terp”.

Komt allen!!

De provincie Fryslân vindt de bereikbaarheid van haar dorpen op het platteland erg belangrijk. Via het openbaar vervoer blijven dorpen bereikbaar. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân. Zij geeft een opdracht aan een vervoerder om het openbaar vervoer te verzorgen. In Oosternijkerk is dat Arriva. Arriva zal ook bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

 

De provincie Fryslân wil dat er wordt nagedacht over hoe het busvervoer er in de toekomst uit komt te zien. Daarom heef ze een aantal dorpen in de provincie laten onderzoeken door Partoer.

Eén van de dorpen was Oosternijkerk. De provincie vindt dat het dorp Oosternijkerk een goed beeld schetst voor een groot deel van de Friese dorpen vanwege haar ligging en de huidige busverbinding. Samen met de gemeente Dongeradeel wil de provincie de ervaringen en belevingen van inwoners over het openbaar vervoer naar boven halen.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen, dus zowel voor mensen die de bus (soms) gebruiken als voor mensen die de bus nooit gebruiken.